Header

Tantárgyleírások

Bölcsészettudományi Kar

Mesterképzési szakok:
Amerikanisztika (Nappali Levelező)
Angoltanár (Nappali Levelező)
Ének-zene tanár (Nappali Levelező)
Etikatanár (Nappali Levelező)
Franciatanár (Nappali Levelező)
Kommunikációtanár (Nappali Levelező)
Magyartanár (Nappali Levelező)
Némettanár (Nappali Levelező)
Történelemtanár (Nappali Levelező)
Történelem (Nappali Levelező)
Vizuális és környezetkultúra tanár (Levelező)

Alapképzési szakok:
Anglisztika (Nappali Levelező)
Elektronikus ábrázolás (Nappali)
Ének-zene (Nappali Levelező)
Germanisztika (Nappali Levelező)
Képi ábrázolás (Nappali)
Magyar (Nappali Levelező)
Romanisztika (Nappali Levelező)
Szabad bölcsészet (etika) (Nappali Levelező)

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Mesterképzési szakok:
Ember és társadalom műveltségterületi tanár (Nappali Levelező)
Közgazdásztanár
Nemzetközi tanulmányok (Nappali Levelező)

Alapképzési szakok:
Emberi erőforrások (Nappali Levelező)
Gazdálkodási és menedzsment (Nappali Levelező)
Kommunikáció és médiatudomány (Nappali Levelező)
Nemzetközi tanulmányok (Nappali Levelező)
Turizmus-vendéglátás (Nappali Levelező)

Felsőfokú szakképzés:
Gazdálkodási menedzserasszisztens (Nappali Levelező)
Idegenforgalmi szakmenedzser (Nappali Levelező)
Idegennyelvi kommunikátor (Nappali Levelező)
Intézményi kommunikátor (Nappali Levelező)
Pénzügyi szakügyintéző (Nappali Levelező)
Projektmenedzser-asszisztens (Nappali Levelező)
Sajtótechnikus (Nappali Levelező)
Sportkommunikátor (Nappali Levelező)
Számviteli szakügyintéző (Nappali Levelező)

Szakirányú továbbképzés:
Pénzügyi kultúra, gazdálkodói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban (Levelező)

Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar

Mesterképzés szakok:
Család- és gyermekvédő tanár ( Levelező)
Informatikus könyvtáros (Nappali Levelező Távoktatás)
Inkluzív nevelés tanára (Nappali Levelező)
Játék- és szabadidő-szervező tanár (Nappali Levelező)
Kollégiumi nevelőtanár (Nappali Levelező)
Kulturális örökség tanulmányok (Nappali Levelező)
Mozgóképkultúra és médiaismeret tanár (Nappali Levelező)
Multikulturális nevelés tanár (Nappali Levelező)
Pedagógiai értékelés és mérés tanára (Nappali Levelező)
Pedagógiatanár (Nappali Levelező)
Tehetségfejlesztő tanár (Nappali Levelező)

Alapképzési szakok:
Andragógia (Nappali Levelező)
Csecsemő- és kisgyermeknevelő (Nappali Levelező)
Informatikus könyvtáros (Nappali Levelező Távoktatás)
Mozgóképkultúra és médiaismeret (Nappali Levelező)
Pedagógia (Nappali Levelező)
Szociálpedagógia (Nappali Levelező)

Felsőfokú szakképzés:
Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (Nappali Levelező)
Ifjúságsegítő (Nappali Levelező)
Médiatechnológus asszisztens (Nappali Levelező)

Szakirányú továbbképzés:
Egészségfejlesztő mentálhigiéne (Levelező)
Egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés (Levelező)
Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia (Levelező)
Gyakorlatvezető mentortanár (Levelező)
Gyakorlatvezető mentortanár pedgógus szakvizsgára felkészítő (Levelező)
Kisgyermek pedagógia (Levelező)
Kisgyermek pedagógiai pedagógus szakvizsgára felkészítő (Levelező)
Kistérségi tanügyigazgatási feladatok (Levelező)
Minőség- és folyamatmenedzsment (Levelező)
Pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen (Levelező)
Mérési-értékelési feladatok (Levelező)
Szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére (Levelező)
Szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú (Levelező)
Tanári mesterség IKT alappjai (Levelező)
Tanári mesterség IKT alapjai pedagógus szakvizsgára felkészítő (Levelező)
Vizsgaelnöki feladatok (Levelező)

Természettudományi Kar

Mesterképzési szakok:
Földrajztanár (Nappali Levelező)
Informatikatanár (Nappali Levelező)
Kémiatanár (Nappali Levelező)
Matematikatanár (Nappali Levelező)
Testnevelőtanár (Nappali Levelező)

Alapképzési szakok:
Biológia (Nappali Levelező)
Földrajz (Nappali Levelező)
Kémia (Nappali Levelező)
Környezettan (Nappali Levelező)
Matematika (Nappali Levelező)
Programtervező informatikus (Nappali Levelező)
Sportszervező (Nappali Levelező)
Testnevelő-edző (Nappali Levelező)

Felsőfokú szakképzés:
Bortechnológus (Nappali Levelező)
Gyógy- és fűszernövénytermesztő és feldolgozó (Nappali Levelező)
Hulladékgazdálkodási technológus (Nappali Levelező)
Logisztikai műszaki menedzserasszisztens (Nappali Levelező)
Webprogramozó (Nappali Levelező)

Szakirányú továbbképzés:
Élelmiszer és fogyasztóvédelem (Levelező)
Fogyasztóvédelem (Levelező)
Térségi menedzser-referens (Levelező)


Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok