Header

Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia
Levelező tagozat

 Szakmai készségfejlesztés I. (csapatépítés)
 Személyiségfejlődés és fejlődési eltérések
 Mentálhigiéne
 Gyógypedagógia - Inkluzív nevelés
 Fejlesztő pedagógiai alapismeretek
 Differenciálás pedagógiája
 Szakmai készségfejlesztés II. (kommunikáció és konfliktuskez
 Pedagógiai diagnosztika
 Preventív fejlesztés
 Korrektív fejlesztés
 Szakmai gyakorlat I. (diagnosztikához+prev. fejl.+korr. fejl
 Szupervízió I. (diagnosztikához+prev. fejl.+korr. fejl.+fejl
 Fejlesztő eljárások
 Szakmai készségfejlesztés III. (kommunikáció és konfliktuske
 Tanuló megismerési módszerek
 Egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés
 Tanulás-módszertani fejlesztés
 Szakmai gyakorlat II. (tanulásmódsz.+tan. megism. módsz.+dif
 Szupervízió II. (tanulásmódsz.+tan. megism. módsz.+diff.)
 Életpályaépítés

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok