Header

Kisgyermek pedagógiai pedagógus szakvizsgára felkészítő SZ
Levelező tagozat

 Anatómiai és fiziológiai ismeretek
 Ápolás és táplálkozástan
 Személyiségfejlődés, fejlődési eltérések
 Spontán érés támogatása
 Kisgyermekkor pedagógiája
 A gyermekkor szociológiája
 A szociális professzió alapjai - Szociális munka egyénekkel és családokkal
 Demonstrációs gyakorlat
 Egyéni és csoportos nevelési és pedagógiai gyakorlat
 Alternatív kisgyermekellátás
 SNI gyermekek nevelése
 Egyéni és csoportos tanácsadás
 Gyermekgyógyászat, alkalmazott gyógyszertan és fertőző betegségek
 Interkulturális nevelés
 Mentálhigiéne
 Korai fejlesztés gyakorlat
 Tanácsadás gyakorlat
 Egyéni bölcsődei gyakorlat
 Záródolgozat (portfolio)
 Szervezetfejlesztő tréning
 Közigazgatási vezetési ismeretek
 A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet. Az intézmény és környezete
 A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága
 Szakmai készségfejlesztés
 Pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében
 Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek
 Az integráció és szegregáció kérdései

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok