Header

Pedagógiai értékelés és mérés tanára
Nappali tagozat

 Értékelés, tudásszintmérés
 Internet ismeretek
 Intézményi értékelés
 Matematikai statisztika a pedagógiai kutatásokban
 Minőségbiztosítás
 Oktatási intézmények hatékonyságának mérése
 Pedagógiai értékelés összehasonlító elemzése
 Pedagógiai értékelés történelme, társadalmi vonatkozásai
 Pedagógiai információforrások
 Szerzői jog
 Tanügyigazgatási ismeretek
 Tesztelmélet
 Vezetési ismeretek, szervezetfejlesztés
 Iskolai, szakmai gyakorlat
 Zárószigorlat
 Információ és társadalom
 A kutatásmódszertan matematikai alapjai
 Általános kutatásmódszertan
 Álláskeresési technikák

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok