Header

Szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú
Levelező tagozat

 Szakmai készségfejlesztés
 Személyiségfejlődés, fejlődési eltérések
 Pedagógiai, pszichológiai diagnosztika
 A szervezeti működés jellemzőinek feltárása, elemzése
 Szociális- életviteli- és környezeti tényezők diszfunkciói
 Szervezet-elemzés
 Az agresszió elméleti (társadalmi, pszichológiai, pedagógiai) megközelítései
 Kommunikáció és konfliktuskezelés
 A közösségek szerepe az erőszak csökkentésében
 Iskolai erőszak viselkedéskorrekciós megközelítése
 Multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés
 Beavatkozási lehetőségek a szervezet különböző szintjein
 Gyermekvédelem pedagógiai és jogi problémái
 Gyakorlat, szupervízió
 Záródolgozat (portfolio)
 Szervezetfejlesztő tréning
 Közigazgatási vezetési ismeretek
 A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet. Az intézmény és környezete
 A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága
 Szakmai készségfejlesztés
 Pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében
 Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek
 Az integráció és szegregáció kérdései

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok