Header

Inkluzív nevelés tanára
Levelező tagozat

 Az együttnevelés pedagógiája, pszichológiája
 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapism.
 Habilitáció-rehabilitáció
 Esélyegyenlőségi ismeretek - segítő rendszerek
 Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája
 Iskolai, szakmai gyakorlat
 Zárószigorlat
 A társadalmi cselekvés pedagógiája
 Interkulturális nevelés Európában
 Multikulturális ismeretek
 Projektpedagógia
 Életmód-életvitel
 A művészet szerepe a nevelésben
 Attitűdformálás
 Differenciált nevelés, oktatás
 Kommunikáció-konfliktuskezelés
 Kooperatív technikák
 Mentálhigiéné
 Személyiségfejlődési zavarok gyermek és ifjúkorban
 Tanácsadás nevelőknek, szülőknek
 Tanulási nehézségek és fejlesztő eljárások
 Személyiségfejlesztés
 Szociális munka egyénekkel és családokkal

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok