Header

Mozgóképkultúra és médiaismeret tanár
Nappali tagozat

 Angol filmtörténet
 Vizuális médiumok I. (állókép)
 Vizuális médiumok II. (mozgókép)
 A médiaismeret tanításának gyakorlata
 A mozgóképkultúra és médiaismeret tanításának módszertana
 A mozgóképkultúra tanításának gyakorlata
 A multimediális kifejezőképesség fejlesztése
 A nyomtatott és elektronikus sajtó rendszere
 Elektronikus médiumok és tananyagok
 Filmelemzés I. (Filmalkotó portrék)
 Filmelemzés II.
 Formanyelvi gyakorlatok
 Médiaelmélet
 Utómunka-gyakorlatok
 Mozgóképelmélet
 Kommunikációelmélet
 Médiaszociológia
 Televíziós műsorok elemzése
 Iskolai, szakmai gyakorlat
 Zárószigorlat

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok