Header

Kémiatanár
Levelező tagozat

 A kémia története
 A kémiatanítás módszertana I. (Kémiatanítás a XXI. Században, kompetencia alapú kémiaoktatás)
 A kémiatanítás módszertana II. (Demonstrációs laboratóriumi gyakorlat)
 A kémiatudomány a XXI. században
 A tudásbázisok alkalamazása a kémiatanításban
 Analitikai kémia gyakorlat
 Ásvány- és kőzettan
 Biokémia
 Biomolekuláris kémia
 Bioszervetlen kémia
 Drogok, kábítószerek
 Élelmiszerbiztonság
 Fenntarthatóság
 Fizikai kémiai gyakorlat
 Kémiai feladatmegoldások
 Kémiai rendszerek számítógépes modellezése
 Kolloidika és felületkémia
 Mikroprparatív laboratóriumi gyakorlatok
 Modern anyagszerkezetvizsgálati módszerek
 Radiokémia
 Rendszerező kémia
 Szerves kémia gyak.
 Szerves kémiai technológia
 Szervetlen kémiai technológia
 Iskolai gyakorlat
 Kémiai zárószigorlat

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok