Header

Multikulturális nevelés tanár
Nappali tagozat

 Magyarság, nemzetiségi lét, európaiság
 Múltismeret, jelenismeret
 A multikulturális nevelés rendszere
 A társadalmi cselekvés pedagógiája
 Etnikumok és nemzetiségek oktatása Magyarországon
 Interkulturális kapcsolatok lokális kutatása
 Interkulturális nevelés Európában
 Kisebbségi kultúrák Magyarországon
 Kisebbségi kultúrák megismerésének módszertana
 Multikulturális iskola
 Multikulturális program - és tananyagfejlesztés
 Oktatás és globalizáció
 Iskolai, szakmai gyakorlat
 Zárószigorlat
 Projektpedagógia
 Attitűdformálás
 Esélyegyenlőségi ismeretek
 Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája
 Kommunikáció-konfliktuskezelés
 Kooperatív technikák
 Mentálhigiéné
 Tanulási nehézségek és fejlesztő eljárások
 Társadalmi konfliktusok szociálpszichológiája
 Személyiségfejlesztés

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok