Header

Mérési-értékelési feladatok
Levelező tagozat

 Szervezetfejlesztő tréning
 Közigazgatási vezetési ismeretek
 A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet. Az intézmény és környezete.
 A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága
 Szakmai készségfejlesztés
 Pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében
 Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek
 Az integráció és szegregáció kérdése
 Tanügyigazgatási ismeretek
 Vezetési ismeretek, szervezetfejlesztés
 Mérési, értékelési módszerek a pedagógiában
 Minőségbiztosítás, intézményi értékelés
 Szakértői ismeretek és technikák
 Méréselmélet, kutatásmetodika
 Értékelés, tudásszintmérés
 Empirikus kutatások számítógépes feldolgozása

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok