Header

Szociálpedagógia
Levelező tagozat

 Filozófiatörténet
 Közgazdasági alapismeretek
 Bevezetés a politikatudományba
 Infomédia
 Általános kutatásmódszertan
 A nevelés társadalmi alapjai ea.
 Modern nevelésfilozófiák
 A szabadidő pedagógiai terepei
 Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése
 Mentálhigiéné
 Társadalmi konfliktusok szociálpszichológiája
 Pályalélektan - pályaorientáció
 Pszichológiai elméleti alapok
 Karrierépítés
 Önszabályozó tanulás pszichológiája
 Tehetséggondozás-kreativitásfejlesztés
 Egyéni tanácsadás
 Csoportos tanácsadás
 A tanácsadás kommunikációs alapjai
 Álláskeresési technikák
 Autogén tréning
 Büntetőjog
 Gordon tréning
 Gyermek-és ifjúságvédelem gy.
 Kriminálpszichológia
 Összefüggő terepgyakorlat
 Pályaismeret
 Racionális emocionális terápia
 Romológia
 Szakmai képességfejlesztés I. gyak.
 Szakmai képességfejlesztés II. gyak.
 Személyiségzavarok gyermek-és ifjúkorban ea.
 Személyiségzavarok gyermek-és ifjúkorban gy.
 Szociális biztonság jogrendszere ea.
 Szociális munka csoportokkal
 Szociális munka egyénekkel és családokkal
 Társadalomismeret alapjai
 Családszociológia
 A személyiség fejlődése ea.
 A személyiség fejlődése gy.
 Közigazgatási ismeretek
 Közösségi szociális munka
 Szociális munka egyén.család.tutorális gyakorlat
 Szociális munka csoportokkal tutorális gyakorlat
 Értékfeltárás
 Közösségi szociális munka tutorális gyakorlat
 Konfliktuskezelés
 Életúttervezés
 Karrierépítés tutorális gyakorlat
 Életmódszociológia
 Település- és városszociológia
 Kriminálpedagógia
 Társadalomtudományi terepkutatások
 Egyéni szupervízió
 Csoportos esetmegbeszélés
 Társadalmi beilleszkedési zavarok
 Szociális biztonság jogrendszere
 Társadalmi beilleszkedési zavarok
 Kriminálszociológia
 A szociális professzió alapjai
 Közösségi szociális munka
 Alternatív önkifejezési eszközök
 Drogprevenció
 Internetes tanácsadás gy.
 Drámapedagógia
 Gyermek-és ifjúságvédelem ea.
 Társadalom- és szociálpolitika ea.
 Társadalomismeret-családszociológia
 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom 1. Elméleti- és társadalomtörténeti alapok
 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom II. Oktatás és kultúra
 Egészségtan
 Rekreáció

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok