Header

Földrajztanár
Levelező tagozat

 Magyarország és a Kárpát-medence tájföldrajza
 Magyarország és a Kárpát-medence tájföldrajza
 Magyarország és a Kárpát-medence regionális társadalomföldrajza
 Magyarország terepgyakorlat
 A globális népesedés humánökológiája
 A tercier és kvaterner szektor földrajza
 Európa tájainak földrajza
 Európa a régiók kontinense
 A légkör mint erőforrás és kockázat
 A víz mint erőforrás és kockázat
 Térinformatikai alkalmazások
 Környezetminősítés és tájértékelés
 Az mezőgazdaság és az ipar a globalizáció korában
 Ázsia tájainak földrajza
 Ázsia, a jövő kontinense
 Tengerentúli földrészek természetföldrajza (Amerika, Afrika, Ausztrália)
 Tengerentúli földrészek regionális társadalomföldrajza (Amerika, Afrika, Ausztrália)
 Földrajztanítás a 21. században
 Kompetencia alapú földrajztanítás – alkalmazható tudás
 Korszerű mérés- és értékelés a földrajzoktatásban
 Az IKT kompetencia alkalmazása az oktatásban
 A GIS alkalmazása az oktatásban
 A tudásbázisok alkalmazása a földrajztanításban
 Földrajzi szemlélet és gondolkodtatás
 Geomorfológia
 Vulkanológia
 Paleoökológia
 Éghajlatváltozás, hatások, válaszadás
 Szedimentológia
 A természeti erőforrások gazdaságtana
 Lokális terület- és településfejlesztés
 Egészségföldrajz
 A bűnözés földrajza
 Vallás és etnikai földrajz
 Paleontology (angol nyelven)
 Mineralogy and Petrology (angol nyelven)
 Műholdakról távérzékelt adatok feldolgozása és hasznosítása
 Iskolai gyakorlat
 Zárószigorlat

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok