Header

Testnevelő-edző
Levelező tagozat

 Filozófiatörténet
 Általános esztétika
 Általános etika
 Európai uniós ismeretek
 Közgazdasági alapismeretek
 Jogi alapismeretek
 A kommunikáció elmélete és gyakorlata
 Bevezetés a szociológiába ea
 Oktatás- és kommunikációtechnológia
 A nevelés társadalmi alapjai ea.
 Iskolai tapasztalatok, pedagógiai nézetek
 Bevezetés az iskola világába
 Iskola és érték
 Tanítás és megismerés
 Tanári pályaorientáció
 Pszichológiai elméleti alapok
 Vezetéslélektan
 Biokémia ea.
 Humánbiológia ea.
 Infotechnológia I.
 Infotechnológia II.
 Anatómia I.
 Balesetvédelem, elsősegély
 Bevezetés a tudományos kutatásba
 Edzéselmélet
 Egészségtan
 Élettan I.
 Kondicionális képességek fejlesztése
 Küzdősportok
 Sportmenedzsment
 Sportpedagógia
 Sportpszichológia
 Sportszociológia
 Tábor- és túravezetési ismeretek
 Testnevelés- és sporttörténet
 Anatómia II.
 Atlétika I.
 Biomechanika
 Élettan II.
 Gimnasztika I.
 Gimnasztika II.
 Kézilabda I.
 Kosárlabda I.
 Labdarúgás I.
 Mozgásfejlődés
 Mozgásos játékok I.
 Mozgásos játékok II.
 Mozgástanulás és -szabályozás
 Röplabda I.
 Tenisz I.
 Testneveléselmélet
 Torna I.
 Úszás és vízisportok I.
 Zenés-táncos mozgásformák

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok