Header

Gazdálkodási és menedzsment
Nappali tagozat

 Filozófiatörténet
 Üzleti etika
 A vállakozások aktuális kérdései II.
 A vállalkozások aktuális kérdései I.
 Marketing esettanulmányok
 Vállalkozások finanszírozása
 Fogyasztói magatartás
 Pénzügyi számvitel
 Controlling
 Bortörténet, borkultúra
 Szakmai gyakorlat
 Európai uniós ismeretek
 A jog válogatott kérdései
 Államháztartási ismeretek
 Emberi erőforrás gazdálkodás
 Értékteremtő folyamatok menedzsmentje
 Gazdaságpolitika
 Gazdaságtörténet
 Jogi alapismeretek
 Környezetgazdaságtan
 Elemi gazdasági számítások
 Alapozó gazdaságtan
 Logisztika
 Makroökonómia
 Marketing
 Mikroökonómia
 Döntéselmélet és módszertan
 Munka- és társadalombiztosítási jog
 Statisztika emelt szint
 Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás
 Munkagazdaságtan
 Stratégiai tervezés
 Gazdasági jog II.
 Nemzetközi gazdaságtan
 Nemzetközi pénzügyek
 Pénzügytan
 Projektmenedzsment
 Regionális gazdaságtan
 Statisztika II.
 Statisztika I.
 Számviteli alapok
 Adózási alapok
 Üzleti kommunikáció
 Üzleti etikett, protokoll
 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció
 Gazdasági jog I.
 Üzleti szaknyelv I.
 Üzleti szaknyelv II.
 Üzleti szaknyelv III.
 Üzleti szaknyelv IV.
 Vállalati gazdaságtan
 Vállalati pénzügyek
 Vezetés és szervezés
 TDK kutatómunka I.
 TDK kutatómunka II.
 Bevezetés a szociológiába ea
 Rendszerváltások a XX. században Magyarországon
 Társadalompolitika az Európai Unióban
 Infomédia
 Információ és társadalom
 Adatbáziskezelés
 Számitógépes adatfeldolgozás
 A nevelés társadalmi alapjai ea.
 Iskolai tapasztalatok, pedagógiai nézetek
 Bevezetés az iskola világába
 Tanári pályaorientáció
 Pszichológiai elméleti alapok
 Gazdaságpszichológia
 Gazdaságföldrajz
 Gazdaságmatematika I.
 Gazdaságmatematika II.
 Operációkutatás gy.

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok