Header

Történelemtanár
Nappali tagozat

 A 16-18. századi nagyhatalmak felemelkedése és hanyatlása
 A 20. századi Amerika
 A földrajzi felfedezések és következményeik
 A klasszikus gyarmatosítás kora
 A középkori Európa kultúrája
 A középkori magyar városfejlődés
 A német kihívás a 20. századi Európában
 A nemzeti (magyar) kultúra születése és 19. sz-i virágkora
 A nyugat-európai demokráciák a 20. században
 A szláv népek a középkorban
 A társadalmi struktúra változásai a 20. sz.-i Magyarországon
 Az egyetemes történelem fő kérdései a 19. században
 Az iszlám és világa
 Az ókori hadművészet
 Egyház és kultúra a középkori Magyarországon
 Az európai országok az érett középkor hajnalán
 Fejedelmi tükrök - az erdélyi fejedelmek korabeli megítélése
 Helytörténet
 Integrációs törekvések Közép-Európában (1918-ig)
 Kiváltságosok és kiváltság nélküliek a jogalkotásban
 Kudarcok és sikerek a 20. századi magyar gazdaságban
 Magyar középkori művelődéstörténet
 Magyarország hadtörténete I. (1790-ig)
 Magyarország hadtörténete II. (1992-ig)
 Módszertan elmélet I.
 Módszertan elmélet II.
 Módszertan gyakorlat
 Nemzetek-kisebbségek-etnikumok Európában a 19-20. században
 Nemzeti jelképek, nemzeti ereklyék
 Paleográfia, diplomatika, szfragisztika
 Fejezetek az ókori mentalitás történetéből
 Politikai irány- és rendszerváltás Mo-on 1944-1990
 Prekolumbián népek vallási kultuszai
 Reform-forradalom-kompromisszum a 19. sz. magyar tört.-ben
 Reneszánsz kultúra
 Latin I.
 Latin II.
 Záróvizsga latin nyelvből
 A 16-18. századi nagyhatalmak felemelkedése és hanyatlása
 A földrajzi felfedezések és következményeik
 Egyház és kultúra a középkori Magyarországon
 Magyar művelődéstörténet
 Reform-forradalom-kompromisszum a 19. századi magyar történelemben
 Iskolai gyakorlat
 Zárószigorlat

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok