Header

Pénzügyi kultúra, gazdálkodói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban
Levelező tagozat

 Gazdasági alapismeretek
 Makroszintű döntések és hatásaik
 A pénzügyi intézményrendszer és működése
 Pénzügyi döntéseket megalapozó számítások
 Adók és transzferek
 Háztartásökonómia
 Fogyasztói magatartás
 Fogyasztóvédelmi szabályok
 Önismereti tréning
 Karriertervezés, önmenedzselés
 Üzleti gazdaságtan
 A stratégiai gondolkodás alapjai
 Szakmódszertan
 Munkajog
 A gazdasági jog alapjai
 Gazdasági etika – társadalmi felelősségvállalás
 Hivatali ügyintézés

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok