Header

Kommunikáció és médiatudomány
Levelező tagozat

 Filozófiatörténet
 A modern kommunikáció filozófiája
 Közgazdasági alapismeretek
 Jogi alapismeretek
 Jogi alapismeretek
 Marketing
 Üzleti etikett és protokoll
 Bevezetés a kommunikációelméletbe
 Retorika I.
 Retorika I.
 Társadalom- és művelődéstörténet
 A média társadalomtörténete I.
 A média társadalomtörténete I.
 A média társadalomtörténete II.
 A média társadalomtörténete II.
 Arculattervezés
 Empirikus médiaelemzés
 Kommunikációs technikák I.
 Kommunikációs technikák I.
 Kommunikációs technikák II.
 Kommunikációs technikák II.
 Kultúraközi kommunikáció
 Média-gazdaságtan
 Médiapolitika az EU-ban
 Műfajismeret
 Műfajismeret
 Nemzetközi médiamodellek
 Nyelvhasználat a médiában I.
 Nyelvhasználat a médiában I.
 Nyelvhasználat a médiában II.
 Nyelvhasználat a médiában II.
 Összehasonlító országelemzések
 Retorika II.
 Retorika II.
 Szervezeti humán kapcsolatok
 Tördelési ismeretek
 Személyközi kommunikáció
 Személyközi kommunikáció
 Társadalmi és tömegkommunikáció I.
 Társadalmi és tömegkommunikáció I.
 Társadalmi és tömegkommunikáció II.
 Társadalmi és tömegkommunikáció II.
 Ideológiatörténet és társadalmi narratívák a XX. században
 Médiajog és médiaetika I.
 Médiajog és médiaetika I.
 Médiajog és médiaetika II.
 Vizuális kommunikáció
 Modern és posztmodern kultúraelméletek
 Modern és posztmodern kultúraelméletek
 A kommunikációkutatás újabb eredményei I.
 A kommunikációkutatás újabb eredményei II.
 Médiaismeret szigorlat
 Kutatószeminárium I.
 Filmelemzés I.
 Kutatószeminárium II.
 Filmelemzés II.
 Szakrális kommunikáció
 Nagy publicisták
 Lapszerkesztés II.
 Vezetési és szervezési alapok
 PR és sajtókapcsolatok I.
 Reklámkommunikáció I.
 Reklámkommunikáció II.
 PR és sajtókapcsolatok II.
 Médiahasználat a for-profit és a civil szférában I.
 A pályázatírás gyakorlata
 Médiahasználat a for-profit és a civil szférában II.
 Társadalmi problémák és diagnózisok I.
 Új média I.
 Új média II.
 Kultúraközi kommunikáció I.
 Társadalmi problémák és diagnózisok II.
 Film and Media Analysis I.
 Kultúraközi kommunikáció II.
 Film and Media analysis II.
 Sajtó- és művészi fotó I.
 Sajtó és művészi fotó II.
 Bevezetés a politikatudományba
 Bevezetés a politikatudományba
 Bevezetés a szociológiába ea
 Média és politika
 Média és politika
 Közvéleménykutatás
 Kutatásmódszertan
 Információ és társadalom
 Digitális szövegfeldolgozás
 Hálózati médiakommunikáció
 Médiainformatika
 Digitális szövegszerkesztés
 A nevelés társadalmi alapjai ea.
 Iskolai tapasztalatok, pedagógiai nézetek
 Bevezetés az iskola világába
 Tanári pályaorientáció
 Pszichológiai elméleti alapok
 Szociálpszichológia
 Tárgyalástechnika és konfliktuskezelés

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok