Header

Egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés
Levelező tagozat

 Szervezetfejlesztő tréning
 Közigazgatási vezetési ismeretek
 A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet. Az intézmény és környezete
 A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága
 Szakmai készségfejlesztés
 Pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében
 Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek
 Az integráció és szegregáció kérdései
 Kooperatív és projektpedagógia
 Fejlesztő pedagógia alapismeretek
 Differenciálás pedagógiája
 Szupervízió
 Személyiségfejlődés és fejlődési eltérések
 Mentálhigiéne
 Gyógypedagógia - Inkluzív nevelés
 Szupervízió
 Szervezetfejlesztő tréning
 Közigazgatási vezetési ismeretek
 A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet. Az intézmény és környezete
 A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága
 Szakmai készségfejlesztés
 Pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében
 Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek
 Az integráció és szegregáció kérdései
 Kooperatív és projektpedagógia
 Fejlesztő pedagógia alapismeretek
 Differenciálás pedagógiája
 Szupervízió
 Személyiségfejlődés és fejlődési eltérések
 Mentálhigiéne
 Gyógypedagógia - Inkluzív nevelés
 Szupervízió

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok