Header

Magyar
Nappali tagozat

 Filozófiatörténet
 Általános esztétika
 A finn mint finnugor nyelv
 A tulajdonnevek helyesírási kérdései
 Az antikvitás irodalma
 Az irodalomtudomány története I.
 Az irodalomtudomány története II.
 Az irodalomtudomány története szeminárium
 Az irodalomtudomány újabb irányzatai szeminárium
 Dialektológia speciálkollégium
 Erdélyi magyar líra
 Fonetika
 Frazeológia
 Határon túli magyar irodalom
 Helyesírás
 Helyesírás-történet
 Irodalmi proszeminárium
 Irodalom és társművészetek
 Jelentéstan
 Keresztény régiség kultúrája
 Kortárs magyar irodalom
 Lexikológia
 Magyar irodalomtörténet (XIX. sz. 1. fele)
 Magyar irodalomtörténet (XIX. sz. 2. fele)
 Magyar irodalomtörténet (XX. sz. 1. fele)
 Magyar irodalomtörténet (XX. sz. 2. fele)
 Magyar irodalomtörténet szeminárium (XIX. sz.)
 Magyar irodalomtörténet szeminárium (XX. sz. 1. fele)
 Magyar irodalomtörténet szeminárium (XX. sz. 2. fele)
 Magyar stílustörténet
 Műelemző szeminárium
 Névtan
 Nyelvészeti filológia szeminárium
 Nyelvi norma, nyelvpolitika
 Nyelvtörténet I. ea.
 Nyelvtörténet I. gy.
 Nyelvtörténet II.
 Régi magyar irodalomtörténet (XVI. sz. végéig)
 Régi magyar irodalomtörténet (XVII-XVIII. sz.)
 Régi magyar irodalomtörténet szeminárium
 Stilisztika
 Stílus- és poétikatörténet
 Szociolingvisztika
 Szófajtan, alaktan ea.
 Szófajtan, alaktan gy.
 Szószerkezettan, mondattan ea.
 Szószerkezettan, mondattan gy.
 Szövegtan ea.
 Szövegtan gy.
 Uralisztika
 Világirodalom (XVII. sz. végéig)
 Világirodalom (XVIII-XIX. sz.-ban)
 Világirodalom (XX. sz. 1. fele)
 Világirodalom (XX. sz. 2. fele)
 Világirodalom szeminárium I.
 Mai magyar epika
 Nyelvemlékek elemzése
 Az uráli népek története és műveltsége
 Kutatásmódszertan (szakdolgozati szeminárium)
 Bevezetés a nyelvtudományba
 Bevezetés az irodalomtudományba
 Számítógépes nyelvészet
 Bevezetés a szemiotikába
 Retorika I.
 Információ és társadalom
 A kommunikációelmélet alapjai
 A nevelés társadalmi alapjai ea.
 Iskolai tapasztalatok, pedagógiai nézetek
 Bevezetés az iskola világába
 Tanári pályaorientáció
 Pszichológiai elméleti alapok

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok