Header

Andragógia
Levelező tagozat

 Filozófiatörténet
 Európai uniós ismeretek
 Közgazdasági alapismeretek
 Jogi alapismeretek
 Tudásgazdaság
 A kommunikáció elmélete és gyakorlata
 A felnőttképzés akkreditációja
 A felnőttképzés és az emberi erőforrás fejlesztés ea.
 A felnőttképzés és az emberi erőforrás fejlesztés gy.
 A felnőttképzés és közművelődés intézményei és színterei I.
 A felnőttképzés és közművelődés intézményei és színterei I.
 A felnőttképzés gazdasági környezete
 A felnőttképzés jogi szabályozása
 A felnőttképzések tervezése ea.
 A szabadidőszervezés módszertana
 Alkalmazott marketing
 Andragógiai alapismeretek gy.
 Bevezetés a szociológiába I.
 Dramatikus játékok elméleti és módszertani kérdései (Kulturálisjog)
 Fiatalok az idősekért I.
 Gerontológiai alapismeretek (geroedukáció)
 Játékelmélet-játékmódszertan
 Kistérségek és a kultúra összefüggései
 Közösségfejlesztés
 Közvéleménykutatás
 Kultúraelmélet-testkultúra
 Kulturális stratégia és művelődéspolitika
 Magyar és egyetemes művelődéstörténet I.
 Magyar és egyetemes művelődéstörténet II.
 Munkaerőpiaci képzések,piackutatás
 Művelődéselmélet I. ea.
 Művelődéselmélet I. gy.
 Művelődésgazdaságtani, vállalkozási ismeretek ea.
 Művelődésgazdaságtani, vállalkozási ismeretek gy.
 Művelődéspolitika az EU-ban
 Művészettörténet, művészetelmélet
 Rendezvényszervezés ea.
 Rendezvényszervezés ea.
 Rendezvényszervezés gy.
 Szakmai gyakorlat I.
 Szakmai gyakorlat II.
 Szakmai gyakorlat III.
 Szakmai gyakorlat IV.
 Tárgykészítő játékok módszertana I.
 Tárgykészítő játékok módszertana II.
 Tér-társadalom-kultúra (művelődésszociológia)
 Tér-társadalom-kultúra (művelődésszociológia)
 Turizmus és kultúra I.
 Turizmus és kultúra II.
 Turizmus és kultúra III.
 Vallás és kultúra (Közművelődés és felnőttképzés)
 Vezetési és szervezési ismeretek ea.
 Vezetési és szervezési ismeretek gy.
 Tanulás és tanítás módszertana
 Kutatásmódszertan
 Az andragógia aktuális kérdései
 Civil szféra és pályázatok Közművelődés - vidékfejlesztés
 Közművelődés és felnőttoktatás
 Szakszociológia (Kult. szakig.)
 Hazai és nemzetközi andragógia-történet
 A kultúraközvetítés elméleti és történeti aspektusai
 A kultúraközvetítés elméleti és történeti aspektusai
 A felnőttképzés és közművelődés intézményei és színterei II.
 A felnőttképzés és közművelődés intézményei és színterei II.
 Andragógiai alapismeretek
 Felnőttoktatás módszertana
 Bevezetés a filmelméletbe
 Bevezetés a filmesztétikába
 Bevezetés a filmelemzésbe
 Andragógiai kutatások
 Oktatási és kulturális marketing
 Oktatási és kulturális marketing
 Felnőtoktatás módszertana ea.
 Pályázatírási technikák
 Oktatásimarketing - piackutatás
 Munkaszociológia
 Globalitás és lokalitás a kultúrában, képzésben I. (magyar és idegen nyelvű kurzus)(M)
 Globalitás és lokalitás a kultúrában, képzésben II. (magyar és idegen nyelvű kurzus)
 Globalitás és lokalitás a kultúrában, képzésben III. (magyar és idegen nyelvű kurzus)
 A kultúra és a felnőttképzés jogi kérdései
 A felnőttképzés rendszeretani kérdései
 Szakdolgozati szeminárium
 Komplex szakmai műveltségi szigorlat
 Infokommunikáció
 Információ és társadalom
 A nevelés társadalmi alapjai ea.
 Iskolai tapasztalatok, pedagógiai nézetek
 Bevezetés az iskola világába
 Modern nevelésfilozófiák
 Tanítás és megismerés
 Tanári pályaorientáció
 Pszichológiai elméleti alapok
 Szociálpszichológia
 Tárgyalástechnika és konfliktuskezelés
 Társadalomismeret alapjai
 A személyiség fejlődése ea.
 A személyiség fejlődése gy.
 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom 1. Elméleti- és társadalomtörténeti alapok
 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom II. Oktatás és kultúra
 Minőségbiztosítás

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok