Header

Kollégiumi nevelőtanár
Nappali tagozat

 A szabadidő-szervezés módszertana
 A kollégium szervezeti felépítése, közösségei
 A tanulási kultúra fejlesztése
 Kollégiumok a közoktatásban
 Kollégiumtörténet
 Környezetpedagógia
 Magyarság, nemzetiségi lét, európaiság
 Múltismeret, jelenismeret
 Művészet szerepe a nevelésben
 Iskolai, szakmai gyakorlat
 Zárószigorlat
 Multikulturális nevelés
 Projektpedagógia
 Életmód-életvitel
 Differenciált nevelés, oktatás
 Kommunikáció-konfliktuskezelés
 Kooperatív technikák
 Személyiségfejlesztés
 Gyermekvédelem pedagógiája

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok