Header

Tanári mesterség IKT alapjai pedagógus szakvizsgára felkészítő SZ
Levelező tagozat

 Multimédia alapismeretek
 Számítógépes konfigurációk
 Infomédia
 Hangtechnika
 Foto
 Videotechnika
 Ügyviteli alkalmazások
 Pedagógiai információforrások
 Oktatás- és kommunikációtechnológia
 Távoktatás e-learning módszertan
 A tanári tevékenység IKT alapjai
 Információ és társadalom
 Multimédiafejlesztés
 Multimédia design
 Médiapedagógia
 Számítógépes hálózat
 Hálózati médiakommunikáció
 Médiatörténet (médiaismeret)
 Prezentációkészítés
 Adatbázis-kezelés
 Algoritmizálás alapjai
 Szerzői jog
 Elektronikus tanulási környezetek
 IKT innovációk (digitális tábla, e- portfólió, e- prezentáció)
 Záródolgozat (portfolio)
 Szervezetfejlesztő tréning
 Közigazgatási vezetési ismeretek
 A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet. Az intézmény és környezete
 A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága
 Szakmai készségfejlesztés
 Pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében
 Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek
 Az integráció és szegregáció kérdései

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok