Header

Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó
Levelező tagozat

 Társadalomismeret alapjai
 Gyermek és ifjúságvédelem
 A gyermekkor szociológiája
 Szakmai etika
 Gyermekkép a neveléstörténetben
 A neveléstudomány értelmezései
 Bevezetés a jogi igazgatási ismeretekbe
 Családjog és intézményrendszere
 SNI gyermekek korai fejlesztése
 Egyéni bánásmód pszichológiája
 A szociális munka munkaformái
 Kisgyermekkor pedagógiája
 Kommunikáció elmélete és gyakorlata
 Fejlődéslélektan
 Játékpszichológia
 Pszichológiai elméleti alapok
 Nevelői képességfejlesztés I.
 Nevelői képességfejlesztés II
 Nevelői képességfejlesztés III
 Személyiséglélektan és szociálpszichológia
 Nyelv és beszédművelés
 Művészeti nevelés I Gyermekirodalom
 Művészeti nevelés II: Ének-zenei nevelés
 Művészeti nevelés III. Vizuális nevelés
 Alternatív kisgyermekellátás
 Csoportos nevelési és pedagógiai gyakorlat
 Demonstrációs gyakorlat I. (a kisgyermek gondozása)
 Demonstrációs gyakorlat II. (Ápolás és táplálkozástan
 Egyéni szakmai gyakorlat I.
 Egyéni szakmai gyakorlat II.
 Egybefüggő nyári gyakorlat
 Egybefüggő szakmai és adminisztrációs gyakorlat
 Gyógypedagógia
 Anatómiai és fiziológiai ismeretek
 Egészséges életmód és életvezetés
 Gyermekgyógyászat, alk. gyógyszertan és fertőző betegségek
 A kisgyermek gondozása
 Ápolás és táplálkozástan
 Elsősegélynyújtás
 Spontán érés támogatása
 A csecsemő és gyermeknevelő-gondozómunka dokumentációja
 Internet ismeretek
 Idegen nyelv
 Munka tűz és balesetvédelmi ismeretek
 Infokommunikáció

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok