Header

Pedagógiatanár
Levelező tagozat

 Elektronikus tanulási környezetek
 A pedagógiai kutatás kvantitatív módszerei
 A tanítás mestersége gy.
 A tanítás-tanulás elmélete
 Pedagógiai tervezés és értékelés
 Iskolaszervzet, iskolafejlesztés
 Pedagógiai esetmegbeszélés
 Pedagógiai képességfejlesztés
 Oktatás és globalizáció
 Nevelésfilozófiák és társadalomelméletek
 Pedagógusképzés hazai és nemzetközi modelljei
 Neveléslélektani kutatások
 Andragógiai kutatások
 Tantervfejlesztés a pedagógia oktatásában
 Professzionális tanári kommunikáció
 Szociális kompetenciák fejlesztése
 Osztálytermi interakciók elemzése
 Elektronikus médiumok és tananyagok
 Pedagógiai tárgyak tanításának módszerei
 Iskolai kutatás és fejlesztés módszerei
 Egyéni és csoportos beszélgetésvezetés
 Család és iskola
 Tanítási gyakorlat
 A tanulók megismerésének pszicholgiája
 Személyiség- és egészségpszichológia
 Szakmai önismeret
 Az egyéni bánásmód pszichológiája
 Önszabályozó tanulás pszichológiája
 Összefüggő egyéni gyakorlat - Portfolió készítése 1. szak
 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom 1. Elméleti- és társadalomtörténeti alapok
 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom 2. Oktatás és kultúra

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok