Header

Matematikatanár
Levelező tagozat

 A kriptográfia alapjai
 A matematika tanításának ped.-i és pszich.-i vonatkozásai
 A technológia és a multimédia felhasználása a matematika tanításában (elemi matematikai, módszertani
 Algebra
 Algebra
 Bevezetés a valószínűség-számításba
 Bevezetés a valószínűség-számításba
 Differenciálegyenletek, parciális differenciálegyenletek
 Differenciálegyenletek, parciális differenciálegyenletek
 Fejezetek a számelméletből
 Fejezetek az algebrából
 Halmazelmélet és mat.-i logika
 Halmazelmélet és mat.-i logika
 Indoklás és bizonyítás
 Kompetencia alapú matematikaoktatás
 Komplex függvénytan
 Korrekt matematika az iskolában
 Matematikai statisztika
 Matematikai statisztika
 Versenyfeladatok
 Matematikatörténet problémákon keresztül (elemi matematikai, módszertani szempontból)
 Mérték és integrálelmélet
 Rendszerszemlélet a matematika tanításában
 Rendszerszemlélet a matematika tanításában
 Topológia és differenciálgeometria
 Topológia és differenciálgeometria
 Többváltozós függvények analízise és elemi differenciálegyenletek
 Többváltozós függvények analízise és elemi differenciálegyenletek
 Bevezetés a sztochasztikus folyamatok elméletébe
 Bevezetés a sztochasztikus folyamatok elméletébe
 Gráfelmélet és algoritmusok
 Geometriák és modelljeik
 Geometriák és modelljeik
 Iskolai tanítási gyakorlat
 Zárószigorlat

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok