Header

Pedagógia
Levelező tagozat

 Filozófiatörténet
 Projektmenedzsment
 A kommunikáció elmélete és gyakorlata
 Pályázatírási technikák
 Infokommunikáció
 Információ és társadalom
 Empirikus kutatások számítógépes feldolgozása
 Hálózati médiakommunikáció
 Médiainformatika
 Médiaismeret
 Oktatás- és kommunikációtechnológia
 Távoktatás e-Larning módszertan
 A nevelés társadalmi alapjai ea.
 A hallgatók pedagógiai nézeteinek elemzése
 Iskolai tapasztalatok, pedagógiai nézetek
 Bevezetés az iskola világába
 Iskola és érték
 Modern nevelésfilozófiák
 Oktatási rendszerek, gazdaság és társadalom
 Tanítás és megismerés
 A kutatás forrásai - hagyományos és elektronikus információh
 A nevelés kezdetei és európai klasszikusai
 A neveléstudomány értelmezései
 A nevelőmunka jogi keretei
 A pedagógiai szakszolgálatok pedagógiai tevékenységei
 A pedagógiai tevékenységek gazdasági alapjai
 A szabadidő pedagógiai terepei
 A társadalompedagógia alapjai
 Általános kutatásmódszertan (egy - több változós elemzések)
 Alternatív pedagógiák
 Az egyéni bánásmód pedagógiai-pszichológiai kérdései
 Az iskola előtti fejlesztés intézményei, programjai
 Az iskolai tanítás-tanulás pszichológiája
 Az iskolarendszerű oktatás szociológiája
 Az oktatási intézmények világa
 Az oktatáskutatás hazai műhelyei
 Az oktatáskutatás módszertana I. A kvalitatív paradigma
 Az oktatáskutatás módszertana II. A kvantitatív paradigma
 Az oktatáskutatás nemzetközi klasszikusai
 Bevezetés a statisztikába
 Egészséges életmód és életvezetés
 Felnőttoktatás módszertana
 Gyermek- és lakásotthoni nevelés
 Interkulturális nevelés
 Kollégiumi nevelés
 Kutatásfinanszírozás
 Kutatásszervezés
 Kutatóintézeti látogatás és kutatóhelyi gyakorlat
 Kvalitatív kutatásmódszertan - esetelemzések
 Kvantitatív oktatáskutatás-módszertani esetelemzések
 Médiapedagógia
 Minőségfejlesztés
 Műhelytanulmány-készítés
 Nevelés a közművelődési intézményekben
 Oktatási intézmények menedzsmentje
 Pedagógiai diagnosztika
 Pedagógiai gondolkodók
 Prezentáció készítés
 Tanulási korlátok
 Tanulási modellek, tanítási stratégiák
 Teljesítmények értékelése, a mérés eszközei
 XX. századi reformok és hagyományok
 Andragógiai alapismeretek
 A nevelés lokális rendszerei
 A magyar nevelés történetének forrásai
 Klasszikus neveléstanok iskolakoncepciók
 Összehasonlító iskolakutatások
 Tanulási színterek
 Idegen nyelvű szakszövegek olvasása
 Környezetpedagógia
 Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése
 Euroharmonizáció
 Képességfejlesztő oktatási módszerek
 Differenciált oktatás
 Statisztikai és pedagógiai elemzések
 Oktatásszervezői terepgyakorlat
 Oktatásszervezői gyakorlatok (közművelődési intézmények, civil szervezetek stb.)
 Inkluzív iskola
 Gyermekvédelmi terepgyakorlat
 Szabadidő szervezési gyakorlat
 Idegen nyelvű szakszövegek feldolgozása
 Gyermekkép a neveléstörténetben
 A gyermekvédelmi ellátások pedagógiai színterei
 A gyermekkor szociológiája
 Tantervelmélet
 Pedagógiai képességek fejlesztése
 Helyzetgyakorlatok - esetmegbeszélés
 Mentálhigiéné
 Tanári pályaorientáció
 Pszichológiai elméleti alapok
 A személyiség fejlődése ea.
 A személyiség fejlődése gy.
 Drámapedagógia
 Társadalomismeret-családszociológia
 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom 1. Elméleti- és társadalomtörténeti alapok
 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom II. Oktatás és kultúra

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok