Header

Sajtótechnikus
Levelező tagozat

 Jogi alapismeretek
 Üzleti gazdaságtan
 Kommunikációs ismeretek
 Általános médiaismeretek
 Digitális szövegfeldolgozás
 Prezentációs technikák
 Kommunikációs gyakorlatok I.
 Sajtónyelv
 A világ politikai és gazdasági földrajza
 Szervezeti kommunikáció
 Kommunikációs gyakorlatok II.
 Záróvizsga konzultáció
 Médiainformatika
 Civil társadalom és média
 Sajtóműfajok
 Rádiós és televíziós alapismeretek
 A híradástechnika alapfogalmai
 Kiadványszerkesztés
 Sajtófotó
 Az elektronikus újságírás elmélete és gyakorlata
 Műsorszerkesztés
 Műsorvezetői beszéd
 Szerzői jog
 A média gazdasági és üzleti kérdései
 Információs források használata
 Írásgyakorlat I.
 Médiajog és médiaetika
 Médiatörténet
 Közvélemény- és piackutatás
 A pályázatírás gyakorlata
 Írásgyakorlat II.
 Szakmai gyakorlat
 Pszichológiai elméleti alapok

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok