Header

Földrajztanár
Nappali tagozat

 Magyarország és a Kárpát-medence tájföldrajza
 Magyarország és a Kárpát-medence tájföldrajza
 Magyarország és a Kárpát-medence regionális társadalomföldrajza
 Magyarország terepgyakorlat
 A globális népesedés humánökológiája
 A tercier és kvaterner szektor földrajza
 Európa tájainak földrajza
 Európa a régiók kontinense
 A légkör mint erőforrás és kockázat
 A víz mint erőforrás és kockázat
 Térinformatikai alkalmazások
 Környezetminősítés és tájértékelés
 Az mezőgazdaság és az ipar a globalizáció korában
 Ázsia tájainak földrajza
 Ázsia, a jövő kontinense
 Tengerentúli földrészek természetföldrajza (Amerika, Afrika, Ausztrália)
 Tengerentúli földrészek regionális társadalomföldrajza (Amerika, Afrika, Ausztrália)
 Földrajztanítás a 21. században
 Kompetencia alapú földrajztanítás – alkalmazható tudás
 Korszerű mérés- és értékelés a földrajzoktatásban
 Az IKT kompetencia alkalmazása az oktatásban
 A GIS alkalmazása az oktatásban
 A tudásbázisok alkalmazása a földrajztanításban
 Földrajzi szemlélet és gondolkodtatás
 Geomorfológia
 Vulkanológia
 Paleoökológia
 Éghajlatváltozás, hatások, válaszadás
 Szedimentológia
 A természeti erőforrások gazdaságtana
 Lokális terület- és településfejlesztés
 Egészségföldrajz
 A bűnözés földrajza
 Vallás és etnikai földrajz
 Paleontology (angol nyelven)
 Mineralogy and Petrology (angol nyelven)
 Műholdakról távérzékelt adatok feldolgozása és hasznosítása
 Iskolai gyakorlat
 Földrajz zárószigorlat

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok