Header

Történelem
Nappali tagozat

 Historiográfia
 Bevezetés a történelemfilozófiába
 Kutatásmódszertan
 Helytörténet és honismeret
 Bevezetés a Habsburg Birodalom történetének szakirodalmába
 Bevezetés a 20. századi magyar történelem irodalmába
 Informatika alkalmazása a kutatásban
 Idegen nyelv - latin
 Idegen nyelv - német
 Idegen nyelv - angol
 A nemzetközi kapcsolatok története a 16. századtól napjainkig
 A gazdasági modernizáció szakaszai és sajátosságai Európában, 16-20. század
 Népesedési és társadalmi viszonyok Közép- és Kelet-Európában, 16-20. század
 Európai művészeti irányzatok és kultúrtörténet az új és a legújabb korban
 Politikai filozófiák és politikai gondolkodás az új és a legújabb korban
 Vallások és egyházak Közép- és Kelet-Európában, 16-20. század
 Multietnikus birodalmak és nemzetállamok Közép- és Kelet-Európában a 16-20. században
 Paraszti életmód, paraszti kultúra Közép- és Kelet-Európában (18-20. század)
 Az európai egységgondolat története
 Adatbázis-elemzés a társadalomtörténeti kutatásban
 Angol nyelvű szakirodalom és szakszövegek olvasása, fordítása (Magyarország története 1918-tól)
 Német nyelvű szakirodalom és szakszövegek olvasása, fordítása
 Német nyelvű szakirodalom és szakszövegek olvasása, fordítása (Magyarország története 1918-tól)
 Latin nyelvű szakirodalom és szakszövegek olvasása, fordítása
 Zárószigorlat

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok