Header

Gyakorlatvezető mentortanár
Levelező tagozat

 A pedagógusképzés strukturális, tartalmi és módszertani megújulása
 A mentor szerepe a tanári szakmai kompetenciák formálásában
 Pedagógia, pszichológia és szociológia időszerű kérdései, legújabb kutatási eredményei
 A mentor szakképzettségének megfelelő szakterület legújabb diszciplináris és szakmódsz. kut. eredm.
 A pedagógiai jelenségek feltárásának, elemzésének és értelmezésének módszerei
 Kapcsolati kommunikáció fejlesztése
 Mentorálás, reflektivitás fejlesztésének módszerei
 Gyakorlat
 A mentor szakképzettségének megfelelő 2. szakterület legújabb diszcipl., szakmódsz. kut. eredm.
 A modern információs kommunikációs technikák alkalmazása a pedagógiában
 Tanulói kompetenciák fejlesztése
 Gyakorlat
 Speciális nevelési területek
 Multikulturális nevelés
 A pedagógiai munkát segítő szakemberek, intézmények
 Az osztályfőnöki munka
 Nemzetközi tendenciák az oktatási rendszerek fejlődésében
 Tehetséggondozás, kreativitás-fejlesztés
 Szaktárgyi diszciplináris ismeretek
 Szakmódszertani ismeretek
 A pedagógusok pedagógiai tudásának feltárását szolgáló módszerek

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok