Header

Némettanár
Levelező tagozat

 Rendszernyelvészeti ismeretek: Mondattan
 A német irodalom története - korszakok, szerzők, műfajok
 Kontrasztív nyelvészet
 Kontrasztív nyelvészet
 Alkalmazott nyelvészet
 Szociolingvisztika
 Irodalom és (inter)medialitás
 Irodalom és (inter)medialitás
 Az identitás problematikája az 1945 utáni német nyelvű irodalomban
 Szellemi és művészeti irányzatok a német kultúrában
 Nyelvpedagógiai alapismeretek
 Módszertan I. A nyelvoktatás szervezése
 Módszertan II. Nyelvi tartalmak közvetítése
 Módszertan III. Mérés - értékelés
 Tanításkísérő módszertani szeminárium
 A német nyelv változatai
 Német-magyar kultúrtörténeti és nyelvi kapcsolatok
 Interkulturális aspektusok a 19-21. századi német nyelvű irodalomban
 Emlékezet, emlékezéskultúra és irodalom
 Bevezetés a germanisztikai kutatások módszereibe
 Tankönyvelemzés
 Iskolai tanítási gyakorlat
 Zárószigorlat

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok