Header

Pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen
Levelező tagozat

 Szervezetfejlesztő tréning
 Közigazgatási vezetési ismeretek
 A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet. Az intézmény és környezete
 A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága
 Szakmai készségfejlesztés
 Pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében
 Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek
 Az integráció és szegregáció kérdései
 Jogi ismeretek, munkajog
 Oktatáspolitika
 Vezetés-lélektani ismeretek, szervezetfejlesztés
 Közoktatás-vezetői ismeretek I.
 Oktatásszervezés – oktatástervezés
 Szakértői tevékenység elméleti és módszertani alapjai
 Dokumentumelemzés – Szakértői elemzés módszertana
 Tanterv- és programfejlesztés
 Közigazgatási-tanügyigazgatási ismeretek
 Konfliktus és problémakezelési technikák
 Közoktatás-vezetői ismeretek II.
 Tanügyigazgatás és oktatásirányítás

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok