Header

Földrajz
Levelező tagozat

 Filozófiatörténet
 Beszédművelés-nyelvi norma
 Közgazdasági alapismeretek
 Környezetgazdaságtan
 Vállalkozási ismeretek
 Bevezetés a politikatudományba
 Információ és társadalom
 A nevelés társadalmi alapjai ea.
 Iskolai tapasztalatok, pedagógiai nézetek
 Bevezetés az iskola világába
 Tanári pályaorientáció
 Pszichológiai elméleti alapok
 A globalizáció földrajza
 Népesség és településföldrajz I.
 Természet és környezetvédelem ea.
 Terület és településfejlesztés alapjai
 Urbanizáció
 Biogeográfia
 A Föld és az élet fejlődése
 A Föld kozmikus kapcsolatai
 A földrajztudomány története
 A Kárpát-medence társadalomföldrajza ea.
 A Kárpát-medence társadalomföldrajza gy.
 A pályázatírás módszertana
 A turizmus alapjai
 A Világ társadalomföldrajza
 A Világ természeti földrajza
 Általános gazdaságföldrajz ea.
 Általános gazdaságföldrajz gy.
 Általános természeti földrajz ea.
 Általános természeti földrajz I. gy.
 Antropogén tájformálás
 Ásvány és kőzettan ea.
 Ásvány és kőzettan gy.
 Az európai és hazai területfejlesztés ea.
 Az európai és hazai területfejlesztés gy.
 Az infrastruktúra alapjai
 Európa társadalomföldrajza
 Európa természeti földrajza
 Európai regionalizmusok
 Földrajzi kutatási módszerek
 Földrajzi zonalitás
 Helyi gazdaságfejlesztés ea.
 Helyi gazdaságfejlesztés gy.
 Karsztok
 Magyarország idegenforgalmi földrajza
 Magyarország közigazgatása
 Magyarország társadalomföldrajza ea.
 Magyarország társadalomföldrajza gy.
 Magyarország történeti földrajza
 Meteorológia és klimatológia ea.
 Meteorológia és klimatológia gy.
 Népesség- és településföldrajz II.
 Óceánok földrajza
 Önkormányzati ismeretek ea.
 Önkormányzati ismeretek gy.
 Társadalmi konfliktusok szociográfiája
 Történeti kultúrföldrajz
 Vulkanológia
 Általános természetföldrajz II. gy.
 Magyarország természeti földrajza ea.
 Magyarország természeti földrajza gy.
 Térképészet és tájékozódás gy.
 Geostatisztika, földrajzi számítások
 Geostatisztika, földrajzi számítások
 Megújuló energiaforrások
 A Föld és az élet fejlődése
 Térinformaika I.
 Természetföldrajzi terepgyakorlat
 Projektmenedzsment
 Vidékfejlesztés
 A környezetvédelem földrajzi alapjai
 Topo és mikroklimatiológia
 A Naprendszer és a Világegyetem
 Geography in English
 A Világ társadalomföldrajza
 A Világ természeti földrajza
 Európa társadalomföldrajz
 Társadalomföldrajzi terepgyakorlat
 Európa természeti földrajza
 EU szakpolitika
 Politikai- és szociálgeográfia I.
 Felszínelemzési módszerek
 Infotechnológia I.
 Infotechnológia II.
 Alkalmazott matematika ea.
 Alkalmazott matematika gy.
 Térinformatika (Földrajzi információs rendszerek)
 Környezettani alapismeretek
 Minőségbiztosítás
 Fizikai alapismeretek
 Kémiai alapismeretek ea.
 Környezetvédelmi jog és igazgatás

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok