Header

Sportszervező
Nappali tagozat

 Filozófiatörténet
 Általános esztétika
 Általános etika
 Beszédművelés-nyelvi norma
 Európai uniós ismeretek
 Közgazdasági alapismeretek
 Jogi alapismeretek
 Marketing
 Pénzügytan
 Statisztika I.
 Számviteli és adózási alapok
 Üzleti etikett és protokoll
 Vállalati gazdaságtan
 Vállalkozási ismeretek
 Vezetés és szervezés
 A kommunikáció elmélete és gyakorlata
 Retorika I.
 Bevezetés a politikatudományba
 Bevezetés a szociológiába ea
 Marketingkommunikáció és PR eszközök
 Oktatás- és kommunikációtechnológia
 A nevelés társadalmi alapjai ea.
 Pszichológiai elméleti alapok
 Vezetéslélektan
 Infotechnológia I.
 Infotechnológia II.
 A logika elemei
 Alkalmazott matematika ea.
 Alkalmazott matematika gy.
 Minőségbiztosítás
 Atlétika ea.
 Atlétika gy.
 Gimnasztika
 Kézilabda
 Kosárlabda
 Labdarúgás
 Röplabda
 Sportdiplomácia
 Sportjog
 Sportmarketing
 Sportszakmai gyakorlat I.
 Sportszakmai gyakorlat II.
 Sportszakmai gyakorlat III.
 Sportszakmai gyakorlat IV.
 Sportvállalkozás
 Szervezeti gyakorlat I.
 Szervezeti gyakorlat II.
 Tenisz
 Torna ea.
 Torna gy.
 Úszás és vízisportok
 Általános sportágismeret
 Anatómia I.
 Balesetvédelem, elsősegély
 Bevezetés a tudományos kutatásba
 Edzéselmélet
 Élettan I.
 Európai Unió és a sport
 Fallabda
 Kondicionális képességek fejlesztése
 Küzdősportok
 Olimpiai nevelés
 Rekreáció
 Sítábor
 Sportegészségtan
 Sportélettan
 Sportmenedzsment
 Sportpedagógia
 Sportpszichológia
 Sportszociológia
 Testnevelés- és sporttörténet
 Turisztika tábor
 Vizitábor

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok