Header

Magyartanár
Levelező tagozat

 A magyar nyelvtörténet korszakai és forrásai
 A nyelvi szintek grammatikája
 A nyelvleírás újabb irányzatai
 Az anyanyelvi nevelés módszertana
 Az irodalom és a társművészetek medialitása
 Az irodalom nyelvisége
 Az irodalomtanítás módszertana
 Beszédelmélet és szövegkutatás
 Irodalmi komparatisztika
 Kortárs irodalom
 Műfaj- és eszmetörténet
 Nyelv, kultúra, társadalom
 Szövegolvasás, interpretáció
 Tudásbázisok alkalmazása a magyartanításban
 Gyermek- és ifjúsági irodalom
 Helyesírás-tanításunk pedagógiája
 A magyar irodalom tanítása
 A magyar nyelv tanítása
 Iskolai gyakorlat
 Zárószigorlat

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok