Header

Játék- és szabadidő-szervező tanár
Nappali tagozat

 Információ és társadalom
 Intézménylátogatás, a szabadidő-felelős munka- és pályatükre
 Kultúraelmélet - testkultúra
 Mozgásos iskolai játékok
 Népi kismesterségek módszertana
 Rendezvényszervezés
 Játékelmélet - játékmódszertan
 A kultúraközvetítés társadalomelméleti és szellemtörténeti alapjai
 Játékpszichológia - játékpedagógia a gyakorlatban
 A szabadidő-szervezés különböző színterei és specifikációi
 A rendezvényszervezés elméleti és kulturális alapjai
 Kultúra a társadalmi és szociológiai térben - összehasonlító elméletek és gyakorlat
 Kultúra a társadalmi szociológiai térben - összehasonlító elméletek és gyakorlat
 A közösségfejlesztés életkori sajátosságai
 Tárgykészítő játékok alkalmazási lehetőségei a különböző közösségekben és kultúrákban
 A játék- és szabadidő-szervezés története, változásai - kultúrák,szükségletek, társadalmi rendszerek
 A kultúraközvetítés társadalomelméleti és szellemtörténeti alapjai
 A művészet kortörténeti meghatározottsága, elméleti irányzatok a művészetek szerepéről
 Pályázatok és projektek szerepe az innovációban - pályázatírási és projekttervezési technikák
 Tanítási gyakorlat 1.
 Tanítási gyakorlat 2.
 Iskolai szakmai gyakorlat
 Zárószigorlat
 Egyéni és csoportos beszélgetésvezetés
 A rekreáció gyakorlata és módszertana

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok