Header

Anglisztika
Levelező tagozat

 A szakfordítás elmélete és gyakorlata 1
 A szakfordítás elmélete és gyakorlata 1 szeminárium
 A szakfordítás elmélete és gyakorlata 2
 A szakfordítás elmélete és gyakorlata 2 szeminárium
 A szakfordítás elmélete és gyakorlata 3
 A szakfordítás elmélete és gyakorlata 3 szeminárium
 A XX. század eleji nagy kísérletezők
 Alkalmazott nyelvészet 1
 Amerikai civilizáció 1
 Amerikai civilizáció 2
 Amerikai irodalom- és kultúrtörténet
 Amerikai irodalom- és kultúrtörténet szeminárium
 Amerikai irodalom- és kultúrtörténet 1
 Amerikai irodalom- és kultúrtörténet 1 szeminárium
 Amerikai irodalom- és kultúrtörténet 2
 Amerikai irodalom- és kultúrtörténet 2 szeminárium
 Amerikai irodalom- és kultúrtörténet 3
 Amerikai irodalom- és kultúrtörténet 3 szeminárium
 Amerikai irodalom- és kultúrtörténet 4 szeminárium
 Amerikai nyelvfejlesztés
 Amerikai társadalom
 Amerikai társadalom szeminárium
 Angol fonetika-fonológia
 Angol fonetika-fonológia szeminárium
 Angol irodalmi műfajelmélet
 Angol irodalomkritika és irodalomelmélet
 Angol irodalomkritika és irodalomelmélet szeminárium
 Angol irodalomtörténet 1
 Angol irodalomtörténet 1 szeminárium
 Angol irodalomtörténet 2
 Angol irodalomtörténet 2 szeminárium
 Angol irodalomtörténet 3
 Angol irodalomtörténet 3 szeminárium
 Angol irodalomtörténet 4
 Angol irodalomtörténet 4 szeminárium
 Angol nyelvfejlesztés 1
 Angol nyelvfejlesztés 2
 Angol nyelvfejlesztés 3
 Angol nyelvfejlesztés 4
 Angol nyelvfejlesztés 5
 Angol nyelvfejlesztés 6
 Angol nyelvfejlesztés 7
 Angol nyelvfejlesztés 8
 Angol nyelvfejlesztés 9
 Angol nyelvi alapvizsga
 Angol nyelvtörténet és dialektológia
 Angol nyelvű szakszövegírás
 Angol szintaxis 1
 Angol szintaxis 1 szeminárium
 Angol szintaxis 2
 Angol szintaxis 2 szeminárium
 Angol szintaxis 3
 Angol szintaxis 3 szeminárium
 Angol szintaxis 4
 Az amerikai dél mitológiája az irodalomban
 Az amerikai nyugat irodalma
 Az amerikai politikai rendszer
 Az angol frazális igék
 Az angol költészet kiemelkedő alakjai
 Az angol nyelvű kispróza remekei
 Az ír irodalom remekei
 Az USA történelme
 Az USA történelme 1
 Az USA történelme 1 szeminárium
 Az USA történelme 2
 Az USA történelme 2 szeminárium
 Bevezetés a diskurzuselemzésbe
 Bevezetés a kanadisztikába
 Bevezetés a kommunikációelméletbe
 Bevezetés a nyelvtudományba
 Bevezetés a nyelvtudományba szeminárium
 Bevezetés az amerikanisztikába
 Bevezetés az angol festészetbe és építészetbe
 Bevezetés az angol művészetek tanulmányozásába
 Bevezetés az irodalomkritikába és irodalomelméletbe
 Bevezetés az irodalomtudományba
 Bevezetés az irodalomtudományba szeminárium
 Brit civilizáció 1
 Brit civilizáció 2
 Brit kultúrtörténet
 Brit kultúrtörténet szeminárium
 Brit művészetek
 Brit társadalom és kultúra
 Esszéírás
 Etnikai és kisebbségi kultúrák az Egyesült Államokban
 Etnikai és kisebbségi kultúrák az Egyesült Államokban szemin
 EU szaknyelvi ismeretek 1
 EU szaknyelvi ismeretek 2
 EU szaknyelvi ismeretek 3
 EU szaknyelvi ismeretek 4
 EU szaknyelvi ismeretek 5
 EU szaknyelvi ismeretek 6
 Jelentéstan és pragmatika
 Kanadai irodalom- és kultúrtörténet
 Kanadai irodalom- és kultúrtörténet szeminárium
 Kommunikációs ismeretek és készségek 1
 Kommunikációs ismeretek és készségek 2
 Kommunikációs ismeretek és készségek 3
 Mai angol irodalom
 Morfológia és lexikológia
 Multikulturális Észak-Amerika
 Nagy irodalmi művek és filmváltozataik
 Nagy-Britannia földrajza
 Nagy-Britannia történelme
 Nyelvészettörténet
 Nyelvtudomány és nyelvpedagógia
 Összehasonlító mondattan
 Retorika és stilisztika 1
 Retorika és stilisztika 2
 Retorika és stilisztika 3
 Romantika, modernizmus, posztmodernizmus
 Shakespeare nagy drámái
 Szakdolgozati szeminárium
 Szövegnyelvészet és angol szövegelemzés
 Filozófiatörténet
 Információ és társadalom
 A nevelés társadalmi alapjai ea.
 Iskolai tapasztalatok, pedagógiai nézetek
 Bevezetés az iskola világába
 Tanári pályaorientáció
 Pszichológiai elméleti alapok

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok