Header

Biológia
Levelező tagozat

 Európai uniós ismeretek
 Közgazdasági alapismeretek
 Információ és társadalom
 A nevelés társadalmi alapjai ea.
 Iskolai tapasztalatok, pedagógiai nézetek
 Bevezetés az iskola világába
 Tanári pályaorientáció
 Pszichológiai elméleti alapok
 A biológia kémiai alapjai ea.
 A biológia kémiai alapjai gy.
 Állatrendszertan ea.
 Állatrendszertan gy.
 Állatszervezettan (szövettan) II. gy.
 Állatszervezettan ea.
 Állatszervezettan gy.
 Állatszervezettan II. ea.
 Biokémia gy.
 Biokémia II. ea.
 Biokémia II. gy.
 Genetika I. ea.
 Genetika I. gy.
 Genetika II. ea.
 Hidrobiológia gy.
 Humánbiológia II. ea.
 Humánbiológia II. gy.
 Mikológia ea.
 Mikológia gy.
 Mikrobiológia gy.
 Molekuláris biológia I. ea.
 Molekuláris biológia II. ea.
 Molekuláris biológia II. gy.
 Növényélettan I. ea.
 Növényélettan I. gy.
 Növényélettan II. ea.
 Növényélettan II. gy.
 Növényi biokémia és mol. biológia
 Növényi stresszfiziológia
 Növényrendszertan ea.
 Növényrendszertan gy.
 Növényszervezettan ea.
 Növényszervezettan gy.
 Ökofiziológia és vizsgáló módszerei ea.
 Ökofiziológia és vizsgáló módszerei gy.
 Ökológia II. ea.
 Ökológia II. gy.
 Ökológia III. ea.
 Ökológia III. gy.
 Összehasonlító élettan I. gy.
 Összehasonlító élettan II. ea.
 Összehasonlító élettan II. gy.
 Természet- és környezetvédelem gy.
 Immunológia
 Bioinformatika
 Toxikológia
 Bioetika
 Konzerváció biológia
 Tengerökológia ea.
 Tengerökológia gyak.
 Bioinformatika
 Terepgyakorlat I.
 Talajtan gyakorlata
 Biogeográfia
 Sejtbiológia
 Sejtbiológia
 Biotechnológia alapjai
 Terepgyakorlat II.
 Biokémia ea.
 Biológiai alapismeretek ea
 Biometria ea.
 Biometria gy.
 Élőhelyismeret ea.
 Élőhelyismeret gy.
 Etológia
 Földtudományi alapismeretek
 Hidrobiológia ea.
 Humánbiológia ea.
 Mikrobiológia ea.
 Ökológia I. ea.
 Ökológia I. gy.
 Összehasonlító élettan I. ea.
 Talajtan ea.
 Természet és környezetvédelem ea.
 Zoológiai élőlényismeret ea.
 Zoológiai élőlényismeret gy.
 Infotechnológia I.
 Infotechnológia II.
 Alkalmazott matematika ea.
 Alkalmazott matematika gy.
 Minőségbiztosítás
 Fizikai alapismeretek
 Kémiai alapismeretek ea.

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok