Header

Sportkommunikátor
Levelező tagozat

 Bevezetés a politikatudományba
 Üzleti etikett és protokoll
 Üzleti gazdaságtan
 Kommunikációs ismeretek
 Általános médiaismeretek
 Digitális szövegfeldolgozás
 Prezentációs technikák
 Kommunikációs gyakorlatok I.
 Sajtónyelv
 A világ politikai és gazdasági földrajza
 Szervezeti kommunikáció
 Kommunikációs gyakorlatok II.
 Záróvizsga konzultáció
 Médiainformatika
 Civil társadalom és média
 Sajtóműfajok
 Rádiós és televíziós alapismeretek
 A híradástechnika alapfogalmai
 Kiadványszerkesztés
 Sajtófotó
 Az elektronikus újságírás elmélete és gyakorlata
 Műsorszerkesztés
 Műsorvezetői beszéd
 Sporttörténet
 Testkultúra-elmélet
 Rekreáció
 A sport intézményrendszere
 Sportági elmélet (csapat sportok) I.
 Sportági elmélet (csapat sportok) II.
 Sportági elmélet (egyéni sportok) I.
 Sportági elmélet (egyéni sportok)II.
 Sportdiplomácia
 Sportmenedzsment
 Marketing és sportmarketing
 Sportvállalkozás
 Sportkommentátori feladatok
 Nyomtatott és online sportsajtó
 Szakmai gyakorlat
 Infokommunikáció
 Pszichológiai elméleti alapok

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok