Header

Informatikus könyvtáros
Levelező tagozat

 Filozófiatörténet
 Beszédművelés-nyelvi norma
 Közgazdasági alapismeretek
 Üzleti etikett és protokoll
 Bevezetés a szociológiába ea
 A könyvtárügy aktuális kérdései
 A művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai I.
 A művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai I.
 A művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai II.
 A művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai II.
 Algoritmizálás alapjai
 Algoritmizálás alapjai
 Alkalmazott pszichológia (Olvasáspszichológia)
 Angol szaknyelv I.
 Angol szaknyelv II.
 Az általános tájékoztatás eszközei
 Bibliográfiai adatfeldolgozás I.
 Bibliográfiai adatfeldolgozás I.
 Bibliográfiai adatfeldolgozás II.
 Bibliográfiai adatfeldolgozás II.
 Felhasználóképzés módszertana
 Gyermek- és ifjúsági irodalom I.
 Gyermek- és ifjúsági irodalom II.
 Gyermekkönyvtári munka
 Gyűjtemény-menedzsment
 Gyűjtemény-menedzsment
 Helyismereti könyvtári munka
 Információelmélet
 Információkereső nyelvek I.
 Információkereső nyelvek II.
 Információkereső nyelvek II.
 Informetria
 Integrált könyvtári rendszerek
 Integrált könyvtári rendszerek
 Intézményi gyakorlat I.
 Intézményi gyakorlat II.
 Könyvkiadói ismeretek
 Könyvtári menedzsment
 Könyvtári menedzsment
 Médiumismeret I.
 Médiumismeret II.
 Minőségbiztosítás a könyvtárban
 Munkaerőpiaci ismeretek
 Olvasáskutatás
 Pedagógiai információforrások
 Projektmunka
 Projektmunka
 Szaktájékoztatás
 Számítógépes grafika és animáció I.
 Számítógépes grafika és animáció II.
 Számítógépes konfigurációk
 Számítógépes konfigurációk
 Szerzői jog
 Szolgáltatás-menedzsment
 Szolgáltatás-menedzsment
 Üzleti információforrások
 Virtuális valóság I.
 Virtuális valóság II.
 Vizuális programnyelvek I.
 Vizuális programnyelvek II.
 Zenei könyvtári munka I.
 Zenei könyvtári munka II.
 Bevezetés a programozásba
 Az elektronikus kutatás támogatása
 Digitális tartalmak
 Információelemzés
 Rendszerprogramozás I.
 Rendszerprogramozás II.
 Multimédia design
 Információkereső nyelvek I.
 Az általános tájékoztatás eszközei
 Szaktájékoztatás
 Weblapszerkesztés I.
 Weblapszerkesztés II.
 Infomédia
 Információ és társadalom
 A kommunikációelmélet alapjai
 A kommunikációelmélet alapjai
 Adatbáziskezelés
 Adatbáziskezelés
 Általános kutatásmódszertan
 Az Európai Unió információs rendszere
 Bevezetés a könyvtár- és információtudományba
 Bevezetés a könyvtár- és információtudományba
 Elektronikus dokumentumok feldolgozása
 Elektronikus publikálás
 Európai információmenedzsment
 Marketingkommunikáció és PR eszközök
 Multimédia szerzői rendszerek ea.
 Multimédia szerzői rendszerek gy.
 Számítógépes hálózatok
 Számítógépes hálózatok
 Távoktatás e-Larning módszertan
 Ügyviteli alkalmazások
 A nevelés társadalmi alapjai ea.
 A nevelés társadalmi alapjai ea.
 Iskolai tapasztalatok, pedagógiai nézetek
 Iskolai tapasztalatok, pedagógiai nézetek
 Bevezetés az iskola világába
 Bevezetés az iskola világába
 Tanári pályaorientáció
 Pszichológiai elméleti alapok
 Pszichológiai elméleti alapok
 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom II. Oktatás és kultúra
 A logika elemei
 Filozófiai antropológia
 A logika elemei
 Információtörténelem
 Metaadat tárolási technológiák
 Elektronikus dokumentumok feldolgozása
 Internetes keresőrendszerek működése
 Referátumkészítés
 Virtuális könyvtárak
 Digitális jogok kezelése (DRM technológiák, szerzői jog)
 Európai uniós információforrások szolgáltatása
 Tudásbázisok alkalmazása
 e-Content
 Projektmunka
 Vezetési ismeretek, szervezetfejlesztés
 Nonprofit szervezetek gazdálkodása
 Emberi erőforrás gazdálkodás
 Minőségmenedzsment
 Zárószigorlat
 Információ és társadalom
 A kutatásmódszertan matematikai alapjai

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok