Header

Amerikanisztika
Levelező tagozat

 Amerikai irodalomtörténet és kultúra: szerzői portrék és mérföldkövek
 Irodalomelmélet: Amerikai kritikaelmélet és irodalmi forma
 Az amerikai angol nyelv változásai a történelmi folyamatok tükrében
 Az amerikai kultúra és társadalom kronológiai, etnikai és regionális megközelítésben
 Az amerikanisztika tudománya és kutatásmódszertana
 Kultúraelméletek és indián politika
 Nagy publicisták
 Mai amerikai angol dialektusok
 Afro-amerikai kollokviális angol
 A nemzeti romantika az Egyesült Államokban
 Nathaniel Hawthorne és az amerikai gótika
 A puritanizmus Új Angliában
 A gyarmati társadalom fejlődése 1492–1607
 William Faulkner élete és művészete
 Toni Morrison élete és művészete
 20. századi indián irodalom
 Amerikai kaleidoszkóp- Vulkán, Mozaik vagy Foltos Takaró- – a faj, etnicitás és multikulturalizmus e
 A bőrszín korlátain túl
 A nő szerepe az amerikai történelemben és kultúrában 1. (1607–1920)
 A nő szerepe az amerikai történelemben és kultúrában 2. (1920–2000)
 Bevezetés az amerikai – kanadai összehasonlító tanulmányokba: történeti és geopolitikai megközelítés
 Amerikai – kanadai komparatív tanulmányok: a mai szociokulturális összefüggések
 Az Egyesült Államok alkotmánytörténete
 A polgárjogi mozgalom
 Amerikai kultúrtörténeti tendenciák és törésvonalak
 A mai amerikai kultúra főbb tendenciái
 Marginális és parallel kultúrák a mai USA-ban
 Az amerikai városok kultúrtörténete
 Közös és eltérő szociokulturális értékek a mai Kanadában és Amerikában
 Kanadai és amerikai értékek kritikai megközelítései
 Amerikai álom az amerikai drámában
 Feminista dráma az Egyesült Államokban
 Modern amerikai dráma
 Amerikai színház
 Fordítás az amerikai irodalomban
 Amerikai és nemzetközi posztmodernizmus
 Amerikai önéletrajzok és önéletrajzi jellegű írások
 Historiografikus metafikció a XX. sz. második felének amerikai és kanadai irodalmában
 Az Amerikai Álom megkérdőjelezése az USA irodalmában
 Alakváltók: hibriditás és etnikai identitásváltás a közelmúlt észak-amerikai irodalmában és filmjeib
 Az amerikai angol kreativitása és képletessége
 Sherman Alexie szeminárium
 Indián önéletrajzi írások
 Diplomamunka-írás 1.
 Diplomamunka-írás 2.

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok