Header

Vizuális és környezetkultúra tanár
Levelező tagozat

 A képi gondolkodás és esztétikai ítéletalkotás a vizuális nevelésben
 A környezet- és tárgykultúra helye a vizuális nevelésben
 A művészettörténet és a műelemzés tanításának módszertana
 A tanítás-tanulás szervezése a vizuális nevelésben
 A vizuális kommunikáció helye a vizuális nevelésben
 A vizuális nevelés tendenciái
 Bevezetés a múzeumpedagógiába
 Képalkotó műtermi gyakorlat I.
 Képalkotó műtermi gyakorlat II.
 Kreatív feladattervezés
 Kreativitási modellek a vizuális nevelésben
 Reprezentációelméletek (képiségelméletek)
 Színes képalakítás III. (műelemzés)
 Téralkotás I.
 Téralkotás II.
 Téralkotás III. (műelemzés)
 Vizuális médiumok I. (állókép)
 Vizuális médiumok II. (mozgókép)
 Szóbeli és írásbeli stílusgyakorlatok
 Tanítási gyakorlat
 Zárószigorlat

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok