Header

Pedagógiai értékelés és mérés tanára
Levelező tagozat

 Értékelés, tudásszintmérés
 Internet ismeretek
 Intézményi értékelés
 Matematikai statisztika a pedagógiai kutatásokban
 Minőségbiztosítás
 Oktatási intézmények hatékonyságának mérése
 Pedagógiai értékelés összehasonlító elemzése
 Pedagógiai értékelés történelme, társadalmi vonatkozásai
 Pedagógiai információforrások
 Szerzői jog
 Tanügyigazgatási ismeretek
 Tesztelmélet
 Vezetési ismeretek, szervezetfejlesztés
 Iskolai, szakmai gyakorlat
 Zárószigorlat
 A kutatásmódszertan matematikai alapjai
 Általános kutatásmódszertan
 Álláskeresési technikák

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok