Header

Informatikatanár; média-, mozgókép- és kommunikációtanár

Vissza <<

A tanári felkészítés szabadon választható tárgyai (2 kredit)

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_MI004G2 Elektronikus tanulási környezet Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_NV011G2 Tanárprofilok Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_NV014G2 Multikulturális nevelés Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_NV018G2 Pedagógiai innováció Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_NV720G2 Projektpedagógia Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_NV730G2 Életmód, életvitel Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PD108G2 Szociális kompetenciák fejlesztése Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PD116G2 Család és iskola Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PS024G2 Szakmai önismeret Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PS030G2 Művészetpszichológia Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PS716G2 Kommunikáció-konfliktuskezelés Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PS726G2 Tanulási nehézségek, fejlesztő eljárások Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_TF104K2 Tehetséggondozás elmélete Kollokvium 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_TF106K2 Kreativitásfejlesztés Kollokvium 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NP_PS023K2 Személyiség és egészségpszichológia Kollokvium 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható

A tanítási gyakorlat tanegységei

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NOP_PS004G2 Közösségi gyakorlat Gyakorlati jegy 2 2 3 Kötelező
NOP_PS008G2 Összefüggő egyéni gyakorlat I. Gyakorlati jegy 0 20 9 Kötelező
NOP_PS009G2 Összefüggő egyéni gyakorlat II. Gyakorlati jegy 0 20 10 Kötelező
Portfólió 0 10 Kötelező

Általános szakterületi modul

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBP_MK351A0 Szakdolgozati szeminárium I. Aláírás megszerzése 0 0 9 Kötelező
NOB_MO501G2 Kísérő módszertani szeminárium (média-, mozgókép- és kommunikációtanár) Gyakorlati jegy 2 2 9 Kötelező
NOP_MO500G2 Gyakorlóiskolai tanítási gyakorlatot (méida-, mozgókép- és kommunikációtanár) Gyakorlati jegy 0 2 9 Kötelező
NOT_IF501G2 Kísérő módszertani szeminárium (informatikatanár) Gyakorlati jegy 2 2 9 Kötelező
NBP_MK352A0 Szakdolgozati szeminárium II. Aláírás megszerzése 0 0 10 Kötelező

Angol első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_AN100G0 Angol–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN101G0 Angol–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN102G0 Angol–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN103G0 Angol–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN104G0 Szakmai Angol 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN105G0 Szakmai Angol 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Angol második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_AN106G0 Angol–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN107G0 Angol–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN108G0 Angol–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN109G0 Angol–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Francia első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_FR100G0 Francia–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR101G0 Francia–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR102G0 Francia–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR103G0 Francia–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR104G0 Szakmai Francia 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR105G0 Szakmai Francia 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Francia második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_FR106G0 Francia–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR107G0 Francia–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR108G0 Francia–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR109G0 Francia–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Kínai nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBG_IN241A0 Kínai I. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NBG_IN242A0 Kínai II. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NBG_IN243A0 Kínai III. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Kötelező IKT tanegységek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NP_MI003G2 A tanári tevékenység IKT alapjai Gyakorlati jegy 2 2 7 Kötelező

Kötelező pedagógiai tanegységek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NOP_NV002K2 Iskolák térben és időben Kollokvium 2 NOP_PS001K2 2 2 Kötelező
NOP_NV003K2 Nevelés és társadalom Kollokvium 2 NOP_NV002K2 2 3 Kötelező
NOP_NV004G2 A tanulási és tanítási folyamat Gyakorlati jegy 2 NOP_NV002K2 2 3 Kötelező
NOP_NV005G2 Iskolaszervezet-eredményes iskola Gyakorlati jegy 2 NOP_NV003K2 2 4 Kötelező
NOP_NV006G2 Pedagógusmesterség Gyakorlati jegy 2 NOP_NV004G2 2 5 Kötelező
NOP_NV007G2 Tanári szerepek és nevelési feladatok Gyakorlati jegy 2 NOP_NV006G2 2 6 Kötelező
NOP_NV008G2 Kísérő szeminárium (Pedagógiai esetmegbeszélés) Gyakorlati jegy 2 2 10 Kötelező

Kötelező pszichológiai tanegységek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NOP_PS001K2 Gyermekkép a pszichológiában Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMP_PS020G2 A személyiség és fejlődése Gyakorlati jegy 2 NOP_PS001K2 2 2 Kötelező
NOP_PS002G2 Tanári tevékenység pszichológiája Gyakorlati jegy 2 NMP_PS020G2 2 3 Kötelező
NMP_PS027G2 Önszabályzó tanulás pszichológiája Gyakorlati jegy 2 NOP_PS002G2 2 4 Kötelező
NOP_PS003G2 A tanulók megismerésének és egyéni bánásmódjának pszichológiája Gyakorlati jegy 2 NOP_PS002G2 2 4 Kötelező
NOP_PS005S0 Pedagógiai-Pszichológiai szigorlat Szigorlat 0 NOP_PS001K2 LMP_PS020G2 LOP_LV002K2 LOP_LV003K2 LOP_PS002G2 0 6 Kötelező
NOP_PS006G2 Tanári személyiség és képességfejlesztés Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 8 Kötelező
NOP_PS007G2 Kísérő szeminárium (Esetmegbeszélő pszichológiai szeminárium) Gyakorlati jegy 2 NOP_PS006G2 2 9 Kötelező

Közös képzési szakasz

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBB_FL008K2 Filozófiatörténet Kollokvium 2 2
NBP_MI012K2 Információ és társadalom Kollokvium 2 2

Módszertani tanegységek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBG_KO127G2 Kommunikációs technikák I. Gyakorlati jegy 2 2 5 Kötelező
NMP_MK102K2 A mozgóképkultúra és médiaismeret tanításának módszertana Kollokvium 2 2 5 Kötelező
NOT_IF114K2 Az informatika oktatásának tartalmi elemei Kollokvium 2 2 5 Kötelező
NMP_MK103G2 A mozgóképkultúra tanításának gyakorlata Gyakorlati jegy 2 2 6 Kötelező
NOT_IF102G2 Az informatika oktatásának tartalmi elemei Gyakorlati jegy 0 2 6 Kötelező
NBB_FL896K2 Bevezetés a kutatásmódszertanba Kollokvium 2 2 7 Kötelező
NMP_MK101G2 A médiaismeret tanításának gyakorlata Gyakorlati jegy 2 2 7 Kötelező
NMT_IF112K2 Felkészülés az informatika oktatására* Kollokvium 2 2 7 Kötelező
NOT_IF500G2 Gyakorlóiskolai tanítási gyakorlat (informatikatanár) Gyakorlati jegy 0 2 7 Kötelező
NMP_MK104G2 A multimediális kifejezőképesség fejlesztése Gyakorlati jegy 2 2 8 Kötelező
NMP_MK107G2 Elektronikus médiumok és tananyagok Gyakorlati jegy 2 2 8 Kötelező
NOT_IF103G2 Felkészülés az informatika oktatására Gyakorlati jegy 0 2 8 Kötelező

Német első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_NE100G0 Német–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE101G0 Német–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE102G0 Német–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE103G0 Német–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE104G0 Szakmai Német 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE105G0 Szakmai Német 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Német második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_NE106G0 Német–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE107G0 Német–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE108G0 Német–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE109G0 Német–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Önálló képzési szakasz

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBT_PI150K2 Operációs rendszerek II. ea. Kollokvium 2 NBT_PI151G2 2 5 Kötelező
NBT_PI151G2 Operációs rendszerek II. gy. Gyakorlati jegy 2 NBT_PI148K3 2 5 Kötelező
NMT_IF129G2 Számítástechnikai versenyfeladatok Gyakorlati jegy 2 2 6 Kötelező
NBT_IM888K2 Automatikus azonosítás Kollokvium 2 2 7 Kötelező
NBT_IM889G1 Automatikus azonosítás Gyakorlati jegy 2 1 7 Kötelező
NBT_PI126K2 Hálózati architektúrák és protokollok ea. Kollokvium 2 NBT_PI127G2 2 7 Kötelező
NBT_PI127G2 Hálózati architektúrák és protokollok gy. Gyakorlati jegy 2 NBT_PI150K2 2 7 Kötelező
NMT_IF118G1 Modellek az oktatásban* Gyakorlati jegy 2 1 8 Kötelező
NMT_IF126G3 Projekt labor Gyakorlati jegy 4 3 8 Kötelező
NOB_MT109G2 Algoritmizálás, adatmodellezés tanítása Gyakorlati jegy 2 2 8 Kötelező
NMT_IF351A0 Szakdolgozati szeminárium I. Aláírás megszerzése 0 0 9 Kötelező
NMT_IF352A0 Szakdolgozati szeminárium II. Aláírás megszerzése 0 0 10 Kötelező

Orosz első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_OR100G0 Orosz–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR101G0 Orosz–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR102G0 Orosz–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR103G0 Orosz–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR104G0 Szakmai Orosz 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR105G0 Szakmai Orosz 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Orosz második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_OR106G0 Orosz–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR107G0 Orosz–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR108G0 Orosz–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR109G0 Orosz–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Szabadon választható tárgyak

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBT_PI115G2 Dinamikus WEB programozás Gyakorlati jegy 2 2 7 Szabadon választható
NMT_IF136G2 Szabad szoftverek az oktatásban Gyakorlati jegy 2 2 7 Szabadon választható
NBT_PI124K2 Haladó DBMS ismeretek ea. Kollokvium 2 NBT_PI125G2 2 8 Szabadon választható
NBT_PI125G2 Haladó DBMS ismeretek gy. Gyakorlati jegy 2 NBT_IM709K3 2 8 Szabadon választható
NBT_PI168K2 CISCO CCNA1 Kollokvium 0 NBT_PI126K2 2 8 Szabadon választható
NOT_IF108K3 Mobil eszközök programozása Kollokvium 2 3 8 Szabadon választható

Szakmai alapozó modul

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBG_KM731K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NBG_KO106K2 A média társadalomtörténete I. Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NBG_KO147G2 Műfajismeret Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NBP_MK159K2 Bevezetés a filmesztétikába Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NBP_MK160G3 Bevezetés a filmelemzésbe Gyakorlati jegy 2 3 1 Kötelező
NBP_PD212G3 Médiapedagógia Gyakorlati jegy 2 3 1 Kötelező
NBT_IM740K2 Bevezetés az informatikába ea. Kollokvium 2 NBT_IM741G2 2 1 Kötelező
NBT_IM741G2 Bevezetés az informatikába gy. Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NBT_IM812K3 Magasszintű programozási nyelvek I. ea. Kollokvium 2 NBT_IM813G2 3 1 Kötelező
NBT_IM813G2 Magasszintű programozási nyelvek I. gy. Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NBT_PI132K2 Kalkulus I. ea. Kollokvium 2 NBT_PI133G2 2 1 Kötelező
NBT_PI133G2 Kalkulus I. gy. Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NBT_PI116K2 Diszkrét matematika I. ea. Kollokvium 2 NBT_PI117G2 2 2 Kötelező
NBT_PI117G2 Diszkrét matematika I. gy. Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NBT_GN102K2 Valószínűségszámítás ea. Kollokvium 2 NBT_GN103G2 2 3 Kötelező
NBT_GN103G2 Valószínűségszámítás gy. Gyakorlati jegy 2 2 3 Kötelező
NBT_PI148K3 Operációs rendszerek I. ea. Kollokvium 2 NBT_PI149G2 3 4 Kötelező
NBT_PI149G2 Operációs rendszerek I. gy. Gyakorlati jegy 2 NBT_IM740K2 2 4 Kötelező

Tanári felkészítés tanegységei

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NOP_PS010G2 tanítási gyakorlat - közösségi gyakorlat 0 2 4 Kötelező
tanítási gyakorlat I. szak 0 2 7 Kötelező
tanítási gyakorlat II. szak 0 2 8 Kötelező
Kísérő szeminárium - összefüggő gyakorlat I. szak 0 2 9 Kötelező
Kísérő szeminárium - összefüggő gyakorlat II. szak 0 2 10 Kötelező

Törzsképzés

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBG_KO107G2 A média társadalomtörténete II. Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NBG_KO118G2 Empirikus médiaelemzés Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NBG_KO229K2 Új média I. Kollokvium 2 2 2 Kötelező
NBP_MK109G3 Egyetemes filmtörténet II. (gy) Gyakorlati jegy 2 3 2 Kötelező
NBP_MK124G3 Magyar filmtörténet I. (gy) Gyakorlati jegy 2 3 2 Kötelező
NBT_IM711K3 Adatszerkezetek és algoritmusok ea. Kollokvium 2 NBT_IM712G2 3 2 Kötelező
NBT_IM712G2 Adatszerkezetek és algoritmusok gy. Gyakorlati jegy 2 NBT_IM740K2 2 2 Kötelező
NBT_IM814K3 Magasszintű programozási nyelvek II. ea. Kollokvium 2 NBT_IM815G2 NBT_IM812K3 3 2 Kötelező
NBT_IM815G2 Magasszintű programozási nyelvek II. gy. Gyakorlati jegy 2 NBT_IM813G2 2 2 Kötelező
NBG_KO112G2 Az elektronikus újságírás technikai alapjai Gyakorlati jegy 2 2 3 Kötelező
NBG_KO122G3 Hírműsorok előállítása Gyakorlati jegy 2 3 3 Kötelező
NBG_KO193K3 Vizuális kommunikáció Kollokvium 2 3 3 Kötelező
NBP_MK126G3 Magyar filmtörténet II. (gy) Gyakorlati jegy 2 3 3 Kötelező
NBT_GN100K2 Lineáris algebra ea. Kollokvium 2 NBT_GN101G2 2 3 Kötelező
NBT_GN101G2 Lineáris algebra gy. Gyakorlati jegy 2 NBT_PI116K2 2 3 Kötelező
NBT_PI106K3 Algoritmusok tervezése és elemzése ea. Kollokvium 2 NBT_PI107G2 3 3 Kötelező
NBT_PI107G2 Algoritmusok tervezése és elemzése gy. Gyakorlati jegy 2 NBT_IM711K3 2 3 Kötelező
NBG_KO138G3 Magazinműsorok előállítása Gyakorlati jegy 2 3 4 Kötelező
NBG_KO232G2 Kultúraközi kommunikáció I. Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelező
NBG_KO237G4 Műsorszerkesztés I. Gyakorlati jegy 4 4 4 Kötelező
NBP_MK127K3 Magyar filmtörténet III. (ea) Kollokvium 2 3 4 Kötelező
NBT_PI160K1 Táblázatkezelő rendszerek ea. Kollokvium 1 NBT_PI161G2 1 4 Kötelező
NBT_PI161G2 Táblázatkezelő rendszerek gy. Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelező
NOT_IF101G2 Dokumentumkészítés és prezentációtervezés Gyakorlati jegy 0 2 4 Kötelező
NOT_IF112K2 Dokumentumkészítés és prezentációtervezés Kollokvium 2 2 4 Kötelező
NBG_KO116G2 Dokumentumműsorok előállítása Gyakorlati jegy 2 NBG_KO138G3 2 5 Kötelező
NBG_KO238G5 Műsorszerkesztés II. Gyakorlati jegy 4 5 5 Kötelező
NBG_KO239G2 Sajtó- és művészi fotó I. Gyakorlati jegy 2 2 5 Kötelező
NBP_MK130G3 Magyar filmtörténet IV. (gy) Gyakorlati jegy 2 3 5 Kötelező
NBT_IM709K3 Adatbázisrendszerek ea. Kollokvium 2 NBT_IM710G2 3 5 Kötelező
NBT_IM710G2 Adatbázisrendszerek gy. Gyakorlati jegy 2 NBT_IM711K3 2 5 Kötelező
NBT_PI163K3 HTML ismeretek Kollokvium 0 3 5 Kötelező
NBG_KO128G2 Kommunikációs technikák II. Gyakorlati jegy 2 2 6 Kötelező
NBG_KO142K2 Média-gazdaságtan Kollokvium 2 2 6 Kötelező
NBG_KO215G4 Reklámkommunikáció I. Gyakorlati jegy 2 4 6 Kötelező
NBP_MK110K3 Egyetemes filmtörténet III. (ea) Kollokvium 2 3 6 Kötelező
NBP_MK111G3 Egyetemes filmtörténet III. (gy) Gyakorlati jegy 2 3 6 Kötelező
NBT_PI171G2 Robotika alapjai Gyakorlati jegy 2 2 6 Kötelező
NBT_PI172K2 Robotika alapjai Kollokvium 2 NBT_PI171G2 2 6 Kötelező
NOT_IF111K2 Informatika fejlődéstörténete Kollokvium 2 2 6 Kötelező
NOT_IF113K2 Webdesign és tipográfiai ismeretek Kollokvium 2 2 6 Kötelező
NBG_KO110G2 Arculattervezés Gyakorlati jegy 2 2 7 Kötelező
NBG_KO192K3 Médiajog és médiaetika II. Kollokvium 2 3 7 Kötelező
NBT_PI123G2 Grafikus rendszerek Gyakorlati jegy 2 2 7 Kötelező
NMP_MK119G3 Televíziós műsorok elemzése Gyakorlati jegy 2 3 7 Kötelező
NBG_KO214K4 PR és sajtókapcsolatok I. Kollokvium 2 4 8 Kötelező
NMP_MK110G4 Formanyelvi gyakorlatok Gyakorlati jegy 4 4 8 Kötelező
Általános tájékoztató Tanegységleírások Szabályzatok