Header

Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek szakirány)

Vissza <<

A tanári felkészítés szabadon választható tárgyai (2 kredit)

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_MI004G2 Elektronikus tanulási környezet Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_NV011G2 Tanárprofilok Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_NV014G2 Multikulturális nevelés Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_NV018G2 Pedagógiai innováció Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_NV720G2 Projektpedagógia Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_NV730G2 Életmód, életvitel Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PD108G2 Szociális kompetenciák fejlesztése Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PD116G2 Család és iskola Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PS024G2 Szakmai önismeret Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PS030G2 Művészetpszichológia Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PS716G2 Kommunikáció-konfliktuskezelés Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PS726G2 Tanulási nehézségek, fejlesztő eljárások Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_TF104K2 Tehetséggondozás elmélete Kollokvium 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_TF106K2 Kreativitásfejlesztés Kollokvium 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NP_PS023K2 Személyiség és egészségpszichológia Kollokvium 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható

A tanítási gyakorlat tanegységei

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NOP_PS004G2 Közösségi gyakorlat Gyakorlati jegy 2 2 3 Kötelező
NOP_PS008G2 Összefüggő egyéni gyakorlat I. Gyakorlati jegy 0 20 9 Kötelező
NOP_PS009G2 Összefüggő egyéni gyakorlat II. Gyakorlati jegy 0 20 10 Kötelező
Portfólió 0 10 Kötelező

Általános szakterületi modul

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBG_GI786K3 Gazdaságtörténet Kollokvium 2 3 1 Kötelezően választott
NBG_NT170K3 Az EU integráció alapkérdései Kollokvium 2 3 1 Kötelezően választott
NBP_PS785K3 Gazdaságpszichológia Kollokvium 2 NBP_PS018K2 3 2 Kötelezően választott
NBG_GI892G2 Üzleti szaknyelv I. Gyakorlati jegy 4 2 1 Szabadon választható
NBG_GI893G2 Üzleti szaknyelv II. Gyakorlati jegy 4 2 2 Szabadon választható
NBG_GI894G2 Üzleti szaknyelv III. Gyakorlati jegy 4 2 3 Szabadon választható
NBG_GI895G2 Üzleti szaknyelv IV. Gyakorlati jegy 4 2 4 Szabadon választható

Angol első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_AN100G0 Angol–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN101G0 Angol–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN102G0 Angol–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN103G0 Angol–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN104G0 Szakmai Angol 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN105G0 Szakmai Angol 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Angol második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_AN106G0 Angol–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN107G0 Angol–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN108G0 Angol–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN109G0 Angol–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Differenciált szakmai ismeretek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMG_KG109G3 A KKV-k a gazdaságban Gyakorlati jegy 2 3 8 Kötelező
NOG_KG102G4 A pénzügyi-gazdálkodási kultúra kialakításának szakmai alapjai Gyakorlati jegy 2 4 8 Kötelező
NOG_KG105K3 A közgazdasági oktatás aktuális szakmai kérdései Kollokvium 2 3 8 Kötelező
NMG_KG101K5 Válogatott fejezetek a mikro- és a makroökonómiából tanegység jelenleg így szerepel Kollokvium 2 5 7 Kötelezően választott
NMG_KG105K5 Befektetések értékelése Kollokvium 2 5 7 Kötelezően választott
NMG_KG107K3 Fenntartható fejlődés – vállalati CSR Kollokvium 2 3 7 Kötelezően választott
NMG_KG102G5 Statisztikai programcsomagok és elemzések Gyakorlati jegy 2 5 8 Kötelezően választott
NMG_KG106K3 Közgazdasági elmélettörténet Kollokvium 2 3 8 Kötelezően választott
NMG_KG108K3 E-business Kollokvium 2 3 8 Kötelezően választott
NMG_KG112G3 Felnőttképzés; vállalati oktatás-politika Gyakorlati jegy 3 3 8 Kötelezően választott

Francia első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_FR100G0 Francia–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR101G0 Francia–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR102G0 Francia–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR103G0 Francia–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR104G0 Szakmai Francia 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR105G0 Szakmai Francia 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Francia második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_FR106G0 Francia–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR107G0 Francia–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR108G0 Francia–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR109G0 Francia–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Kínai nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBG_IN241A0 Kínai I. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NBG_IN242A0 Kínai II. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NBG_IN243A0 Kínai III. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Kötelező IKT tanegységek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NP_MI003G2 A tanári tevékenység IKT alapjai Gyakorlati jegy 2 2 7 Kötelező

Kötelező pedagógiai tanegységek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NOP_NV002K2 Iskolák térben és időben Kollokvium 2 NOP_PS001K2 2 2 Kötelező
NOP_NV003K2 Nevelés és társadalom Kollokvium 2 NOP_NV002K2 2 3 Kötelező
NOP_NV004G2 A tanulási és tanítási folyamat Gyakorlati jegy 2 NOP_NV002K2 2 3 Kötelező
NOP_NV005G2 Iskolaszervezet-eredményes iskola Gyakorlati jegy 2 NOP_NV003K2 2 4 Kötelező
NOP_NV006G2 Pedagógusmesterség Gyakorlati jegy 2 NOP_NV004G2 2 5 Kötelező
NOP_NV007G2 Tanári szerepek és nevelési feladatok Gyakorlati jegy 2 NOP_NV006G2 2 6 Kötelező
NOP_NV008G2 Kísérő szeminárium (Pedagógiai esetmegbeszélés) Gyakorlati jegy 2 2 10 Kötelező

Kötelező pszichológiai tanegységek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NOP_PS001K2 Gyermekkép a pszichológiában Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMP_PS020G2 A személyiség és fejlődése Gyakorlati jegy 2 NOP_PS001K2 2 2 Kötelező
NOP_PS002G2 Tanári tevékenység pszichológiája Gyakorlati jegy 2 NMP_PS020G2 2 3 Kötelező
NMP_PS027G2 Önszabályzó tanulás pszichológiája Gyakorlati jegy 2 NOP_PS002G2 2 4 Kötelező
NOP_PS003G2 A tanulók megismerésének és egyéni bánásmódjának pszichológiája Gyakorlati jegy 2 NOP_PS002G2 2 4 Kötelező
NOP_PS005S0 Pedagógiai-Pszichológiai szigorlat Szigorlat 0 NOP_PS001K2 LMP_PS020G2 LOP_LV002K2 LOP_LV003K2 LOP_PS002G2 0 6 Kötelező
NOP_PS006G2 Tanári személyiség és képességfejlesztés Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 8 Kötelező
NOP_PS007G2 Kísérő szeminárium (Esetmegbeszélő pszichológiai szeminárium) Gyakorlati jegy 2 NOP_PS006G2 2 9 Kötelező

Közös képzési szakasz

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBB_FL008K2 Filozófiatörténet Kollokvium 2 2
NBP_MI012K2 Információ és társadalom Kollokvium 2 2

Módszertani tanegységek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMG_KG113K3 Szakmódszertan I. Kollokvium 1 3 5 Kötelező
NMG_KG114G5 Szakmódszertan II. Gyakorlati jegy 4 5 6 Kötelező
NOG_KG100G4 Szakmódszertan (Közgazdásztanár) III. Gyakorlati jegy 2 4 7 Kötelező
NOG_KG101G4 Szakmódszertan (Közgazdásztanár) IV. Gyakorlati jegy 2 4 8 Kötelező
NOG_KG500G2 Gyakorlóiskolai tanítási gyakorlatot (közgazdásztanár) Gyakorlati jegy 0 2 10 Kötelező
NOG_KG501G2 Kísérő módszertani szeminárium (Közgazdásztanár) I. Gyakorlati jegy 2 2 10 Kötelező

Német első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_NE100G0 Német–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE101G0 Német–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE102G0 Német–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE103G0 Német–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE104G0 Szakmai Német 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE105G0 Szakmai Német 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Német második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_NE106G0 Német–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE107G0 Német–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE108G0 Német–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE109G0 Német–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Orosz első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_OR100G0 Orosz–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR101G0 Orosz–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR102G0 Orosz–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR103G0 Orosz–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR104G0 Szakmai Orosz 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR105G0 Szakmai Orosz 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Orosz második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_OR106G0 Orosz–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR107G0 Orosz–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR108G0 Orosz–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR109G0 Orosz–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Szakirány

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBG_GA115G5 Vállalkozások finanszírozása Gyakorlati jegy 2 NBG_GI851K3 5 4 Kötelezően választott
NBG_GA120K5 Pénzügyi számvitel Kollokvium 2 NBG_GI784K3 5 4 Kötelezően választott
NBG_GA129G3 Controlling Gyakorlati jegy 2 NBG_GI874G5 3 5 Kötelezően választott
NBG_GI827K4 Munka- és társadalombiztosítási jog Kollokvium 2 4 6 Kötelezően választott
NBG_GI891G5 Tudásgazdaság Gyakorlati jegy 2 5 6 Kötelezően választott
NBG_EE120G3 Gazdasági elemzések módszertana Gyakorlati jegy 2 NBG_GI870G4 3 7 Kötelezően választott
NBG_GA119G3 Fogyasztói magatartás Gyakorlati jegy 2 NBG_GI817K4 3 7 Kötelezően választott
NBG_GA112K5 Vállalatértékelés Kollokvium 2 NBG_GI901G5 5 8 Kötelezően választott

Szakmai alapozó modul

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBG_GI825K5 Mikroökonómia Kollokvium 2 5 1 Kötelező
NBG_GI877K3 Üzleti etikett, protokoll Kollokvium 2 3 1 Kötelező
NBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gyakorlati jegy 2 3 1 Kötelező
NBG_GI900K4 Vállalati gazdaságtan Kollokvium 3 4 1 Kötelező
NBP_MI937G2 Információs és kommunikációs technológiák (IKT) Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NBT_IM782G4 Gazdaságmatematika I. Gyakorlati jegy 2 4 1 Kötelező
NBG_GI803K3 Környezetgazdaságtan Kollokvium 2 3 2 Kötelező
NBG_GI816G4 Makroökonómia Gyakorlati jegy 3 4 2 Kötelező
NBG_GI817K4 Marketing Kollokvium 3 4 2 Kötelező
NBG_GI851K3 Pénzügytan Kollokvium 2 3 2 Kötelező
NBG_GI870G4 Statisztika I. Gyakorlati jegy 2 4 2 Kötelező
NBG_GI882K3 Gazdasági jog I. Kollokvium 2 3 2 Kötelező
NBT_IM783G4 Gazdaságmatematika II. Gyakorlati jegy 2 NBT_IM782G4 4 2 Kötelező
NBG_GI834K3 Nemzetközi gazdaságtan Kollokvium 2 3 3 Kötelező
NBG_GI874G5 Számviteli alapok Gyakorlati jegy 2 5 3 Kötelező
NBG_GI901G5 Vállalati pénzügyek Gyakorlati jegy 2 NBG_GI851K3 5 3 Kötelező
NBG_GI985G5 Statisztika II. Gyakorlati jegy 2 NBG_GI870G4 5 3 Kötelező
NBP_MI869G2 Számitógépes adatfeldolgozás Gyakorlati jegy 2 NBP_MI937G2 2 3 Kötelező
NBG_GI875K3 Adózási alapok Kollokvium 2 3 4 Kötelező
NBP_MI708G3 Adatbáziskezelés Gyakorlati jegy 3 NBP_MI869G2 3 4 Kötelező
NBG_GI980K3 Emberi erőforrás gazdálkodás Kollokvium 2 3 5 Kötelező
NBG_GI981G3 Emberi erőforrás gazdálkodás gyakorlat (esettanulmány) Gyakorlati jegy 2 3 5 Kötelező
NBG_GI876K3 Üzleti kommunikáció Kollokvium 2 3 7 Kötelező
NBG_GI830K3 Munkagazdaságtan Kollokvium 2 3 2 Kötelezően választott
NBG_GI854K3 Regionális gazdaságtan Kollokvium 2 3 2 Kötelezően választott
NBT_FD109K4 Általános gazdaságföldrajz ea. Kollokvium 4 4 2 Kötelezően választott
NBG_GI716K3 Államháztartási ismeretek Kollokvium 2 NBG_GI851K3 3 6 Kötelezően választott
NBG_GI784K3 Gazdaságpolitika Kollokvium 2 3 6 Kötelezően választott

Tanári felkészítés tanegységei

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NOP_PS010G2 tanítási gyakorlat - közösségi gyakorlat 0 2 4 Kötelező
tanítási gyakorlat I. szak 0 2 7 Kötelező
tanítási gyakorlat II. szak 0 2 8 Kötelező
Kísérő szeminárium - összefüggő gyakorlat I. szak 0 2 9 Kötelező
Kísérő szeminárium - összefüggő gyakorlat II. szak 0 2 10 Kötelező

Törzsképzés

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBG_GI833K3 Gazdasági jog II. Kollokvium 2 NBG_GI882K3 3 3 Kötelező
NBG_GI763K4 Értékteremtő folyamatok menedzsmentje Kollokvium 3 NBG_GI900K4 4 4 Kötelező
NBG_GI982K3 Vezetés és szervezés Kollokvium 2 NBG_GI900K4 3 4 Kötelező
NBG_GI983G3 Vezetés és szervezés Gyakorlati jegy 2 NBG_GI900K4 3 4 Kötelező
NBB_FL895K4 Üzleti etika Kollokvium 2 4 5 Kötelező
NBG_GI832K4 Stratégiai tervezés Kollokvium 2 4 5 Kötelező
NMG_KG110K5 Projekt-tervezés és finanszírozás Kollokvium 2 5 5 Kötelező
NBG_GA122G4 Üzleti tervezés Gyakorlati jegy 3 4 6 Kötelező
NBG_GI835K4 Innováció és tudásmenedzsment Kollokvium 3 4 6 Kötelező
NBG_EE106K4 Kompetenciamenedzsment Kollokvium 2 4 7 Kötelező
NBG_GA351A0 Szakdolgozati szeminárium I. Aláírás megszerzése 0 0 9 Kötelező
NBG_GA352A0 Szakdolgozati szeminárium II. Aláírás megszerzése 0 0 10 Kötelező

Tudományos diákköri tevékenység

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBG_GT100G2 Tehetséggondozó (TDK) műhelymunka I. Gyakorlati jegy 2 2 4 Szabadon választható
NBG_GT101G2 Tehetséggondozó (TDK) műhelymunka II. Gyakorlati jegy 2 2 5 Szabadon választható
Általános tájékoztató Tanegységleírások Szabályzatok