Header

Biológiatanár (egészségtan); földrajztanár

Vissza <<

A tanári felkészítés szabadon választható tárgyai (2 kredit)

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_MI004G2 Elektronikus tanulási környezet Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_NV011G2 Tanárprofilok Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_NV014G2 Multikulturális nevelés Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_NV018G2 Pedagógiai innováció Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_NV720G2 Projektpedagógia Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_NV730G2 Életmód, életvitel Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PD108G2 Szociális kompetenciák fejlesztése Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PD116G2 Család és iskola Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PS024G2 Szakmai önismeret Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PS030G2 Művészetpszichológia Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PS716G2 Kommunikáció-konfliktuskezelés Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PS726G2 Tanulási nehézségek, fejlesztő eljárások Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_TF104K2 Tehetséggondozás elmélete Kollokvium 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_TF106K2 Kreativitásfejlesztés Kollokvium 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NP_PS023K2 Személyiség és egészségpszichológia Kollokvium 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható

A tanítási gyakorlat tanegységei

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NOP_PS004G2 Közösségi gyakorlat Gyakorlati jegy 2 2 3 Kötelező
NOP_PS008G2 Összefüggő egyéni gyakorlat I. Gyakorlati jegy 0 20 9 Kötelező
NOP_PS009G2 Összefüggő egyéni gyakorlat II. Gyakorlati jegy 0 20 10 Kötelező
Portfólió 0 10 Kötelező

Általános szakterületi modul

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBB_FL896K2 Bevezetés a kutatásmódszertanba Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NBG_GI016K2 Közgazdasági alapismeretek Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NBT_FD114K2 Ásvány és kőzettan ea. Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NBT_FD115G2 Ásvány és kőzettan gy. Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NOT_FD100G4 Térképészet és tájékozódás Gyakorlati jegy 0 4 1 Kötelező
NBT_FD101K2 A Föld kozmikus kapcsolatai Kollokvium 2 2 2 Kötelező
NBT_FD102K2 A földrajztudomány története Kollokvium 2 2 2 Kötelező
NBT_FD137G2 Meteorológia és klimatológia gy. Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NBT_FD170G2 Természetföldrajzi terepgyakorlat Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NBT_FD205K2 Meteorológia és klimatológia Kollokvium 2 2 2 Kötelező
NBT_IM714G2 Alkalmazott matematika gy. Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NBT_KR015K2 Környezettani alapismeretek Kollokvium 2 2 2 Kötelező
NBT_FD100K2 A Föld és az élet fejlődése Kollokvium 2 2 3 Kötelező
NBT_FD206K2 Általános természetföldrajz – A vízburok földrajza Kollokvium 2 2 3 Kötelező
NBT_FD207K2 Általános természetföldrajz - A kőzetburok földrajza Kollokvium 2 2 3 Kötelező
NBT_FD208K3 Általános gazdaságföldrajz Kollokvium 3 3 3 Kötelező
NOT_FD111G2 Általános természetföldrajz komplex gyakorlat Gyakorlati jegy 2 2 3 Kötelező
NBT_FD120K2 Európa társadalomföldrajza Kollokvium 2 2 4 Kötelező
NBT_FD121K2 Európa természeti földrajza Kollokvium 2 2 4 Kötelező
NOT_FD102G2 Európa természeti földrajza Gyakorlati jegy 0 2 4 Kötelező
NOT_FD103G2 Európa társadalomföldrajza Gyakorlati jegy 0 2 4 Kötelező
NOT_FD106G2 Demográfia és települések Gyakorlati jegy 0 2 4 Kötelező
NOT_FD117K2 Demográfia és települések Kollokvium 2 2 4 Kötelező
NOT_FD101G2 Magyarország koplex gyakorlat Gyakorlati jegy 2 2 5 Kötelező
NOT_FD107G2 Amerika földrajza Gyakorlati jegy 0 2 5 Kötelező
NOT_FD112K2 Magyarország természeti földrajza (kitekintéssel a Kárpát-medencére) Kollokvium 2 2 5 Kötelező
NOT_FD113K2 Magyarország társadalom-földrajza _x000D_ (kitekintéssel a szomszédos országokra) Kollokvium 2 2 5 Kötelező
NOT_FD118K4 Amerika földrajza Kollokvium 4 4 5 Kötelező
NBT_FD180G2 Társadalomföldrajzi terepgyakorlat Gyakorlati jegy 2 2 6 Kötelező
NOT_FD108G2 Ázsia földrajza Gyakorlati jegy 0 2 6 Kötelező
NOT_FD109G2 Afrika, Ausztrália és Óceánia, a sarkvidékek földrajza Gyakorlati jegy 0 2 6 Kötelező
NOT_FD119K4 Ázsia földrajza Kollokvium 4 4 6 Kötelező
NOT_FD120K2 Afrika, Ausztrália és Óceánia, a sarkvidékek földrajza Kollokvium 2 2 6 Kötelező
NBT_BL887K2 Természet és környezetvédelem ea. Kollokvium 2 2 7 Kötelező
NBT_FD184K2 Politikai- és szociálgeográfia Kollokvium 2 2 7 Kötelező
NMT_GG201G2 Talajtan Gyakorlati jegy 2 2 7 Kötelező
NBT_FD126K2 Földrajzi zonalitás Kollokvium 2 2 8 Kötelező
NBT_FD130K2 Magyarország idegenforgalmi földrajza Kollokvium 2 2 8 Kötelező
NBT_FD183K2 EU szakpolitikája Kollokvium 2 2 8 Kötelező
NOT_FD110G2 Fizikai és kémiai kölcsönhatások a geoszférában Gyakorlati jegy 2 2 8 Kötelező
NOT_FD115K2 A globalizáció földrajza Kollokvium 2 2 8 Kötelező
NMT_FD351A0 Szakdolgozati szeminárium I. Aláírás megszerzése 0 0 9 Kötelező
NOT_BI500G2 Gyakorlóiskolai tanítási gyakorlat (biológiatanár) Gyakorlati jegy 2 2 9 Kötelező
NOT_BI501G2 Kísérő módszertani szeminárium (biológiatanár) Gyakorlati jegy 2 2 9 Kötelező
NMT_FD352A0 Szakdolgozati szeminárium II. Aláírás megszerzése 0 0 10 Kötelező
NBT_BL893K2 Urbanizáció Kollokvium 2 2 7 Szabadon választható
NBT_FD164K2 Megújuló energiaforrások Kollokvium 2 2 7 Szabadon választható
NMT_FD131K2 Egészségföldrajz Kollokvium 2 2 7 Szabadon választható
NBT_FD204G2 Energia és háztartás Gyakorlati jegy 2 2 8 Szabadon választható
NOT_FD104G2 Történeti kultúrföldrajz Gyakorlati jegy 2 2 8 Szabadon választható

Angol első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_AN100G0 Angol–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN101G0 Angol–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN102G0 Angol–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN103G0 Angol–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN104G0 Szakmai Angol 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN105G0 Szakmai Angol 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Angol második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_AN106G0 Angol–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN107G0 Angol–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN108G0 Angol–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN109G0 Angol–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Differenciált szakmai ismeretek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBT_BI128K2 Növényélettan II. ea. Kollokvium 2 NBT_BI126K2 2 6 Kötelező
NBT_BI123K2 Molekuláris biológia I. ea. Kollokvium 2 NBT_BL744K2 NMT_BL102K2 2 7 Kötelező
NBT_BI139G2 Ökológia II. gy. Gyakorlati jegy 2 NBT_BI180K2 2 7 Kötelező
NBT_BI169K2 Biogeográfia Kollokvium 2 NBT_BI132K2 NBT_BI102K2 2 7 Kötelező
NMT_BL112K2 Az ember egészségtana és élettana Kollokvium 2 NBT_BL849K2 NBT_BL790K2 2 7 Kötelező
NBT_BI143K2 Összehasonlító élettan II. ea. Kollokvium 2 NBT_BI144G3 2 8 Kötelező
NBT_BI144G3 Összehasonlító élettan II. gy. Gyakorlati jegy 3 NBT_BL849K2 3 8 Kötelező
NBT_BL769K2 Evolócióbiológia és populációgenetika ea. Kollokvium 2 NBT_BL770G2 2 8 Kötelező
NBT_BL770G2 Evolócióbiológia és populációgenetika gy. Gyakorlati jegy 2 NBT_BI139G2 NBT_BI114K2 NBT_BL747G2 2 8 Kötelező

Francia első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_FR100G0 Francia–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR101G0 Francia–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR102G0 Francia–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR103G0 Francia–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR104G0 Szakmai Francia 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR105G0 Szakmai Francia 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Francia második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_FR106G0 Francia–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR107G0 Francia–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR108G0 Francia–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR109G0 Francia–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Kínai nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBG_IN241A0 Kínai I. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NBG_IN242A0 Kínai II. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NBG_IN243A0 Kínai III. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Kötelező IKT tanegységek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NP_MI003G2 A tanári tevékenység IKT alapjai Gyakorlati jegy 2 2 7 Kötelező

Kötelező pedagógiai tanegységek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NOP_NV002K2 Iskolák térben és időben Kollokvium 2 NOP_PS001K2 2 2 Kötelező
NOP_NV003K2 Nevelés és társadalom Kollokvium 2 NOP_NV002K2 2 3 Kötelező
NOP_NV004G2 A tanulási és tanítási folyamat Gyakorlati jegy 2 NOP_NV002K2 2 3 Kötelező
NOP_NV005G2 Iskolaszervezet-eredményes iskola Gyakorlati jegy 2 NOP_NV003K2 2 4 Kötelező
NOP_NV006G2 Pedagógusmesterség Gyakorlati jegy 2 NOP_NV004G2 2 5 Kötelező
NOP_NV007G2 Tanári szerepek és nevelési feladatok Gyakorlati jegy 2 NOP_NV006G2 2 6 Kötelező
NOP_NV008G2 Kísérő szeminárium (Pedagógiai esetmegbeszélés) Gyakorlati jegy 2 2 10 Kötelező

Kötelező pszichológiai tanegységek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NOP_PS001K2 Gyermekkép a pszichológiában Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMP_PS020G2 A személyiség és fejlődése Gyakorlati jegy 2 NOP_PS001K2 2 2 Kötelező
NOP_PS002G2 Tanári tevékenység pszichológiája Gyakorlati jegy 2 NMP_PS020G2 2 3 Kötelező
NMP_PS027G2 Önszabályzó tanulás pszichológiája Gyakorlati jegy 2 NOP_PS002G2 2 4 Kötelező
NOP_PS003G2 A tanulók megismerésének és egyéni bánásmódjának pszichológiája Gyakorlati jegy 2 NOP_PS002G2 2 4 Kötelező
NOP_PS005S0 Pedagógiai-Pszichológiai szigorlat Szigorlat 0 NOP_PS001K2 LMP_PS020G2 LOP_LV002K2 LOP_LV003K2 LOP_PS002G2 0 6 Kötelező
NOP_PS006G2 Tanári személyiség és képességfejlesztés Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 8 Kötelező
NOP_PS007G2 Kísérő szeminárium (Esetmegbeszélő pszichológiai szeminárium) Gyakorlati jegy 2 NOP_PS006G2 2 9 Kötelező

Közös képzési szakasz

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBB_FL008K2 Filozófiatörténet Kollokvium 2 2
NBP_MI012K2 Információ és társadalom Kollokvium 2 2

Módszertani tanegységek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMT_BL117K2 Biológiatanítás a XXI. században Kollokvium 2 2 5 Kötelező
NMT_FD117K2 Földrajztanítás a 21. században Kollokvium 2 2 5 Kötelező
NMT_BL119G2 A biológia tanításának módszertana Gyakorlati jegy 2 2 6 Kötelező
NMT_FD120G2 Az IKT kompetencia alkalmazása az oktatásban Gyakorlati jegy 2 2 6 Kötelező
NMT_BL120G2 Az IKT kompetencia alkalmazása az oktatásban Gyakorlati jegy 2 2 7 Kötelező
NMT_FD118G2 Kompetencia alapú földrajztanítás – alkalmazható tudás Gyakorlati jegy 2 2 7 Kötelező
NMT_BL118G2 Kompetencia alapú biológiatanítás – alkalmazható tudás Gyakorlati jegy 2 2 8 Kötelező
NOT_FD105G2 Mérés, értékelés a földrajzoktatásban Gyakorlati jegy 2 2 8 Kötelező
NMT_BL351A0 Szakdolgozati szeminárium I. Aláírás megszerzése 0 0 9 Kötelező
NOT_FD500G2 Gyakorlóiskolai tanítási gyakorlat (földrajz) Gyakorlati jegy 2 2 9 Kötelező
NOT_FD501G2 Kísérő módszertani szeminárium (földrajztanár) Gyakorlati jegy 2 2 9 Kötelező
NMT_BL352A0 Szakdolgozati szeminárium II. Aláírás megszerzése 0 NMT_BL351A0 0 10 Kötelező

Német első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_NE100G0 Német–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE101G0 Német–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE102G0 Német–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE103G0 Német–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE104G0 Szakmai Német 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE105G0 Szakmai Német 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Német második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_NE106G0 Német–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE107G0 Német–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE108G0 Német–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE109G0 Német–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Orosz első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_OR100G0 Orosz–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR101G0 Orosz–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR102G0 Orosz–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR103G0 Orosz–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR104G0 Szakmai Orosz 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR105G0 Szakmai Orosz 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Orosz második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_OR106G0 Orosz–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR107G0 Orosz–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR108G0 Orosz–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR109G0 Orosz–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Szabadon választható tárgyak

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBT_BI159K2 Immunológia Kollokvium 2 NMT_BL102K2 2 7 Szabadon választható
NBT_BI163K2 Konzervációbiológia Kollokvium 2 2 7 Szabadon választható
NBT_BL876K2 Talajtan ea. Kollokvium 2 2 7 Szabadon választható
NMT_BL125K2 Trópusi botanika Kollokvium 2 2 7 Szabadon választható
NMT_BL133K2 Megújuló energiaforrások Kollokvium 2 2 7 Szabadon választható
NBT_BI120K2 Mikológia ea. Kollokvium 2 NBT_BI121G2 2 8 Szabadon választható
NBT_BI121G2 Mikológia gy. Gyakorlati jegy 2 NBT_BI132K2 NBT_BL824K2 2 8 Szabadon választható
NBT_BI161K2 Toxikológia Kollokvium 2 2 8 Szabadon választható
NMT_BL129G2 Mikroszkópi technikák Gyakorlati jegy 2 2 8 Szabadon választható

Szakmai alapozó modul

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBT_BI105K2 Állatszervezettan ea. Kollokvium 2 NBT_BI106G3 2 1 Kötelező
NBT_BI106G3 Állatszervezettan gy. Gyakorlati jegy 3 3 1 Kötelező
NBT_BI134K2 Növényszervezettan ea. Kollokvium 2 NBT_BI135G3 2 1 Kötelező
NBT_BI135G3 Növényszervezettan gy. Gyakorlati jegy 3 3 1 Kötelező
NBT_BL745K2 Biológiai alapismeretek ea Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NBT_BL774K2 Földtudományi alapismeretek Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NBT_KR773K2 Fizikai alapismeretek Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NBT_KR797K2 Kémiai alapismeretek ea. Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NBT_BI102K2 Állatrendszertan ea. Kollokvium 2 NBT_BI103G3 2 2 Kötelező
NBT_BI103G3 Állatrendszertan gy. Gyakorlati jegy 3 NBT_BI105K2 3 2 Kötelező
NBT_BI132K2 Növényrendszertan ea. Kollokvium 2 NBT_BI133G3 2 2 Kötelező
NBT_BI133G3 Növényrendszertan gy. Gyakorlati jegy 3 NBT_BI134K2 3 2 Kötelező
NBT_BI100K2 A biológia kémiai alapjai ea. Kollokvium 2 NBT_BI101G2 2 3 Kötelező
NBT_BI101G2 A biológia kémiai alapjai gy. Gyakorlati jegy 2 NBT_KR797K2 2 3 Kötelező
NBT_BI114K2 Genetika I. ea. Kollokvium 2 NBT_BI115G2 2 3 Kötelező
NBT_BI115G2 Genetika I. gy. Gyakorlati jegy 2 2 3 Kötelező
NBT_BL747G2 Biometria gy. Gyakorlati jegy 2 2 3 Kötelező
NMT_BL102K2 Sejt- és fejlődésbiológia Kollokvium 2 2 3 Kötelező
NBT_BI179G2 Ökológia alapjai gy Gyakorlati jegy 2 NBT_BI102K2 NBT_BI132K2 2 4 Kötelező
NBT_BI180K2 Ökológia alapjai ea Kollokvium 2 NBT_BI179G2 2 4 Kötelező
NBT_BL765K2 Etológia Kollokvium 2 NBT_BL849K2 2 6 Kötelező
NBT_BL790K2 Humánbiológia ea. Kollokvium 2 NBT_BI104G2 2 6 Kötelező

Tanári felkészítés tanegységei

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NOP_PS010G2 tanítási gyakorlat - közösségi gyakorlat 0 2 4 Kötelező
tanítási gyakorlat I. szak 0 2 7 Kötelező
tanítási gyakorlat II. szak 0 2 8 Kötelező
Kísérő szeminárium - összefüggő gyakorlat I. szak 0 2 9 Kötelező
Kísérő szeminárium - összefüggő gyakorlat II. szak 0 2 10 Kötelező

Törzsképzés

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBT_BI167G2 Terepgyakorlat I. Gyakorlati jegy 2 NBT_BI103G3 NBT_BI133G3 2 2 Kötelező
NBT_BI104G2 Állatszervezettan (szövettan) II. gy. Gyakorlati jegy 2 NBT_BI102K2 NBT_BI105K2 2 4 Kötelező
NBT_BI109G2 Biokémia gy. Gyakorlati jegy 2 NBT_BI100K2 2 4 Kötelező
NBT_BL744K2 Biokémia ea. Kollokvium 2 NBT_BI109G2 2 4 Kötelező
NBT_BI122G3 Mikrobiológia gy. Gyakorlati jegy 3 NBT_BI102K2 NBT_BL744K2 3 5 Kötelező
NBT_BI126K2 Növényélettan I. ea. Kollokvium 2 NBT_BI127G3 2 5 Kötelező
NBT_BI127G3 Növényélettan I. gy. Gyakorlati jegy 3 NMT_BL102K2 NBT_BI134K2 3 5 Kötelező
NBT_BL824K2 Mikrobiológia ea. Kollokvium 2 NBT_BI122G3 2 5 Kötelező
NBT_BL849K2 Összehasonlító élettan I. ea. Kollokvium 2 NBT_BL744K2 NBT_BI104G2 NMT_BL102K2 2 5 Kötelező
NBT_BI151G2 Természet- és környezetvédelem gy. Gyakorlati jegy 2 NBT_BI180K2 2 6 Kötelező
NBT_BI162K2 Bioetika Kollokvium 2 NBT_BI114K2 NBT_BL790K2 2 6 Kötelező
NBT_BL887K2 Természet és környezetvédelem ea. Kollokvium 2 NBT_BI151G2 2 6 Kötelező
Általános tájékoztató Tanegységleírások Szabályzatok