Header

Magyartanár; erkölcstan- és etikatanár

Vissza <<

A tanári felkészítés szabadon választható tárgyai (2 kredit)

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_MI004G2 Elektronikus tanulási környezet Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_NV011G2 Tanárprofilok Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_NV014G2 Multikulturális nevelés Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_NV018G2 Pedagógiai innováció Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_NV720G2 Projektpedagógia Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_NV730G2 Életmód, életvitel Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PD108G2 Szociális kompetenciák fejlesztése Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PD116G2 Család és iskola Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PS024G2 Szakmai önismeret Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PS030G2 Művészetpszichológia Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PS716G2 Kommunikáció-konfliktuskezelés Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PS726G2 Tanulási nehézségek, fejlesztő eljárások Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_TF104K2 Tehetséggondozás elmélete Kollokvium 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_TF106K2 Kreativitásfejlesztés Kollokvium 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NP_PS023K2 Személyiség és egészségpszichológia Kollokvium 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható

A tanítási gyakorlat tanegységei

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NOP_PS004G2 Közösségi gyakorlat Gyakorlati jegy 2 2 3 Kötelező
NOP_PS008G2 Összefüggő egyéni gyakorlat I. Gyakorlati jegy 0 20 9 Kötelező
NOP_PS009G2 Összefüggő egyéni gyakorlat II. Gyakorlati jegy 0 20 10 Kötelező
Portfólió 0 10 Kötelező

Angol első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_AN100G0 Angol–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN101G0 Angol–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN102G0 Angol–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN103G0 Angol–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN104G0 Szakmai Angol 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN105G0 Szakmai Angol 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Angol második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_AN106G0 Angol–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN107G0 Angol–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN108G0 Angol–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN109G0 Angol–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Értelmiségi alapozó modul

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBP_MI012K2 Információ és társadalom Kollokvium 2 2 2 Kötelező

Francia első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_FR100G0 Francia–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR101G0 Francia–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR102G0 Francia–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR103G0 Francia–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR104G0 Szakmai Francia 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR105G0 Szakmai Francia 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Francia második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_FR106G0 Francia–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR107G0 Francia–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR108G0 Francia–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR109G0 Francia–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Kínai nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBG_IN241A0 Kínai I. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NBG_IN242A0 Kínai II. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NBG_IN243A0 Kínai III. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Kötelező IKT tanegységek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NP_MI003G2 A tanári tevékenység IKT alapjai Gyakorlati jegy 2 2 7 Kötelező

Kötelező pedagógiai tanegységek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NOP_NV002K2 Iskolák térben és időben Kollokvium 2 NOP_PS001K2 2 2 Kötelező
NOP_NV003K2 Nevelés és társadalom Kollokvium 2 NOP_NV002K2 2 3 Kötelező
NOP_NV004G2 A tanulási és tanítási folyamat Gyakorlati jegy 2 NOP_NV002K2 2 3 Kötelező
NOP_NV005G2 Iskolaszervezet-eredményes iskola Gyakorlati jegy 2 NOP_NV003K2 2 4 Kötelező
NOP_NV006G2 Pedagógusmesterség Gyakorlati jegy 2 NOP_NV004G2 2 5 Kötelező
NOP_NV007G2 Tanári szerepek és nevelési feladatok Gyakorlati jegy 2 NOP_NV006G2 2 6 Kötelező
NOP_NV008G2 Kísérő szeminárium (Pedagógiai esetmegbeszélés) Gyakorlati jegy 2 2 10 Kötelező

Kötelező pszichológiai tanegységek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NOP_PS001K2 Gyermekkép a pszichológiában Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMP_PS020G2 A személyiség és fejlődése Gyakorlati jegy 2 NOP_PS001K2 2 2 Kötelező
NOP_PS002G2 Tanári tevékenység pszichológiája Gyakorlati jegy 2 NMP_PS020G2 2 3 Kötelező
NMP_PS027G2 Önszabályzó tanulás pszichológiája Gyakorlati jegy 2 NOP_PS002G2 2 4 Kötelező
NOP_PS003G2 A tanulók megismerésének és egyéni bánásmódjának pszichológiája Gyakorlati jegy 2 NOP_PS002G2 2 4 Kötelező
NOP_PS005S0 Pedagógiai-Pszichológiai szigorlat Szigorlat 0 NOP_PS001K2 LMP_PS020G2 LOP_LV002K2 LOP_LV003K2 LOP_PS002G2 0 6 Kötelező
NOP_PS006G2 Tanári személyiség és képességfejlesztés Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 8 Kötelező
NOP_PS007G2 Kísérő szeminárium (Esetmegbeszélő pszichológiai szeminárium) Gyakorlati jegy 2 NOP_PS006G2 2 9 Kötelező

Közös képzési szakasz

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBB_FL008K2 Filozófiatörténet Kollokvium 2 2
NBP_MI012K2 Információ és társadalom Kollokvium 2 2

Módszertani tanegységek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMB_MA119K2 A magyar nyelv tanítása Kollokvium 1 2 5 Kötelező
NOB_ET100G2 Erkölcstan- és etikatanár szakmódszertan I. - elmélet Gyakorlati jegy 0 2 5 Kötelező
NOB_ET101G2 Erkölcstan- és etikatanár szakmódszertan I. - gyakorlat Gyakorlati jegy 0 2 6 Kötelező
NOB_MA104K2 A magyar irodalom tanítása Kollokvium 2 2 6 Kötelező
NMB_MA105G2 Az anyanyelvi nevelés módszertana Gyakorlati jegy 2 2 7 Kötelező
NOB_ET102G2 Erkölcstan- és etikatanár szakmódszertan II. - elmélet Gyakorlati jegy 0 2 7 Kötelező
NOB_ET500G2 Gyakorlóiskolai tanítási gyakorlatot (erkölcstan- és etikatanár) Gyakorlati jegy 2 2 7 Kötelező
NOB_MA500G2 Gyakorlóiskolai tanítási gyakorlat (magyartanár) Gyakorlati jegy 2 2 7 Kötelező
NMB_MA108G2 Az irodalomtanítás módszertana Gyakorlati jegy 2 2 8 Kötelező
NOB_ET103G2 Erkölcstan- és etikatanár szakmódszertan II. - gyakorlat Gyakorlati jegy 0 2 8 Kötelező
NBB_SB351A0 Szakdolgozati szeminárium I. Aláírás megszerzése 0 0 9 Kötelező
NOB_ET501G2 Kisérőmódszertani szeminárium (erkölcstan- és etikatanár) Gyakorlati jegy 2 2 9 Kötelező
NOB_MA501G2 Kísérő módszertani szeminárium (magyartanár) Gyakorlati jegy 2 2 9 Kötelező
NBB_SB352A0 Szakdolgozati szeminárium II. Aláírás megszerzése 0 NBB_SB351A0 0 10 Kötelező

Német első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_NE100G0 Német–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE101G0 Német–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE102G0 Német–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE103G0 Német–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE104G0 Szakmai Német 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE105G0 Szakmai Német 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Német második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_NE106G0 Német–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE107G0 Német–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE108G0 Német–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE109G0 Német–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Önálló képzési szakasz

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBB_MA175G2 Stilisztika Gyakorlati jegy 2 2 7 Kötelező
NBB_MA222G2 Szövegolvasás, interpretáció Gyakorlati jegy 0 2 7 Kötelező
NBB_MA227G2 Szövegértés, szövegalkotás Gyakorlati jegy 0 2 7 Kötelező
NMB_ET102G3 Szociáletika - a másság etikai problémái (Alkalmazott etika I.) Gyakorlati jegy 3 3 7 Kötelező
NMB_MA106K2 Az irodalom és a társművészetek medialitása Kollokvium 2 2 7 Kötelező
NOB_ET106G2 Környezeti etika Gyakorlati jegy 0 NMB_ET103G3 2 7 Kötelező
NOB_ET107G3 Teória és praxis – az önformálás filozófiai-etikai gyakorlatai Gyakorlati jegy 0 NOB_ET111K2 3 7 Kötelező
NBB_MA226G2 Alkalmazott nyelvészet Gyakorlati jegy 0 2 8 Kötelező
NBG_KM858G2 Retorika I. Gyakorlati jegy 2 2 8 Kötelező
NMB_ET104G3 A művészetek és az erkölcsi nevelés Gyakorlati jegy 3 3 8 Kötelező
NMB_ET114G3 A gyermekfilozófia etikai vonatkozásai Gyakorlati jegy 2 3 8 Kötelező
NMB_MA112K2 Műfaj- és eszmetörténet Kollokvium 2 2 8 Kötelező

Orosz első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_OR100G0 Orosz–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR101G0 Orosz–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR102G0 Orosz–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR103G0 Orosz–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR104G0 Szakmai Orosz 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR105G0 Szakmai Orosz 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Orosz második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_OR106G0 Orosz–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR107G0 Orosz–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR108G0 Orosz–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR109G0 Orosz–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Szabadon választható tárgyak

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBB_MA124K2 Dialektológia speciálkollégium Kollokvium 1 2 1 Szabadon választható
NBB_MA193K3 Uralisztika Kollokvium 2 3 1 Szabadon választható
NBB_NI871G2 Számítógépes nyelvészet Gyakorlati jegy 2 2 1 Szabadon választható
NMB_MA116G2 Gyermek- és ifjúsági irodalom Gyakorlati jegy 2 2 1 Szabadon választható
NBB_MA166G2 Nyelvi norma, nyelvpolitika Gyakorlati jegy 2 2 3 Szabadon választható
NBB_SB127G4 Retorika és etika Gyakorlati jegy 2 4 7 Szabadon választható
NBB_SB185K3 Történelemfilozófia Kollokvium 2 3 7 Szabadon választható
NBB_SB187G3 A hatalom mikrofizikája Gyakorlati jegy 2 3 7 Szabadon választható
NBP_AD173K2 Vallás és kultúra (Közművelődés és felnőttképzés) Kollokvium 2 2 7 Szabadon választható

Szakmai alapozó modul

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBB_MA140G2 Irodalmi proszeminárium Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NBB_MA165G2 Nyelvészeti filológia szeminárium Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NBB_NI734K2 Bevezetés a nyelvtudományba Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NBB_NI742K2 Bevezetés az irodalomtudományba Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NBB_SB106K3 Általános etika I. ea. Kollokvium 2 3 1 Kötelező
NBB_SB115G3 Az európai filozófia története I. gy. (Bevezetés a filozófiá Gyakorlati jegy 2 3 1 Kötelező
NBB_SB126K3 Pszichológiai elméleti alapok I. (Pszichológiatörténet) Kollokvium 2 3 1 Kötelező
NBB_SB183K3 Az európai filozófia története I. Kollokvium 2 3 1 Kötelező
NBG_KM880K2 Társadalom- és művelődéstörténet Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NBB_FL896K2 Bevezetés a kutatásmódszertanba Kollokvium 2 2 2 Kötelező
NBG_GI016K2 Közgazdasági alapismeretek Kollokvium 2 2 2 Kötelező
NBG_PO006K2 Bevezetés a politikatudományba Kollokvium 2 2 2 Kötelező
NBG_PO738K3 Bevezetés a szociológiába ea Kollokvium 2 3 2 Kötelező

Tanári felkészítés tanegységei

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NOP_PS010G2 tanítási gyakorlat - közösségi gyakorlat 0 2 4 Kötelező
tanítási gyakorlat I. szak 0 2 7 Kötelező
tanítási gyakorlat II. szak 0 2 8 Kötelező
Kísérő szeminárium - összefüggő gyakorlat I. szak 0 2 9 Kötelező
Kísérő szeminárium - összefüggő gyakorlat II. szak 0 2 10 Kötelező

Törzsképzés

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBB_MA131G3 Fonetika Gyakorlati jegy 2 3 1 Kötelező
NBB_MA172K2 Régi magyar irodalomtörténet (XVI. sz. végéig) Kollokvium 1 2 1 Kötelező
NBB_MA112K2 Az antikvitás irodalma Kollokvium 2 2 2 Kötelező
NBB_MA173K2 Régi magyar irodalomtörténet (XVII-XVIII. sz.) Kollokvium 1 2 2 Kötelező
NBB_MA181K2 Szófajtan, alaktan ea. Kollokvium 1 2 2 Kötelező
NBB_MA182G3 Szófajtan, alaktan gy. Gyakorlati jegy 2 3 2 Kötelező
NBB_MA224G2 Irodalomtörténeti szeminárium I. Gyakorlati jegy 0 2 2 Kötelező
NOB_MA101A 0 Szóbeli és írásbeli kommunikáció Aláírás megszerzése 0 0 2 Kötelező
NBB_MA153K2 Magyar irodalomtörténet (XIX. sz. 1. fele) Kollokvium 2 2 3 Kötelező
NBB_MA184K2 Szószerkezettan, mondattan ea. Kollokvium 1 NBB_MA181K2 2 3 Kötelező
NBB_MA185G3 Szószerkezettan, mondattan gy. Gyakorlati jegy 2 NBB_MA181K2 3 3 Kötelező
NBB_MA198K2 Világirodalom (XVII. sz. végéig) Kollokvium 2 2 3 Kötelező
NBB_SB109G3 Általános etika II. gy. Gyakorlati jegy 2 3 3 Kötelező
NBB_SB124G4 Nyelv, beszéd, gondolkodás Gyakorlati jegy 2 4 3 Kötelező
NBB_TI903K3 Vallástörténet Kollokvium 2 3 3 Kötelező
NBG_KM731K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe Kollokvium 2 2 3 Kötelező
NMB_ET107K3 Etikatörténet (etikai tradíciók) Kollokvium 2 NBB_SB183K3 NBB_SB115G3 3 3 Kötelező
NBB_MA144K3 Jelentéstan Kollokvium 2 3 4 Kötelező
NBB_MA154K2 Magyar irodalomtörténet (XIX. sz. 2. fele) Kollokvium 2 2 4 Kötelező
NBB_MA162G2 Műelemző szeminárium Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelező
NBB_MA189G3 Szövegtan gy. Gyakorlati jegy 2 NBB_MA184K2 3 4 Kötelező
NBB_MA199K2 Világirodalom (XVIII-XIX. sz.-ban) Kollokvium 2 2 4 Kötelező
NBB_SB111G3 Általános etika III. gy. Gyakorlati jegy 2 NBB_SB109G3 3 4 Kötelező
NBB_SB117G3 Az európai filozófia története II. gy. (a XVII-XVIII. sz.) Gyakorlati jegy 2 NBB_SB115G3 3 4 Kötelező
NBB_SB132G3 XX. századi és kortárs filozófiák gy. Gyakorlati jegy 2 3 4 Kötelező
NMB_ET111G3 Vallásfilozófia és vallási antropológia (vallások, ethoszok) Gyakorlati jegy 2 NBB_TI903K3 3 4 Kötelező
NOB_ET104G2 Szakmai idegen nyelvi gyakorlatok I. Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelező
NBB_MA135K2 Határon túli magyar irodalom Kollokvium 2 2 5 Kötelező
NBB_MA155K2 Magyar irodalomtörténet (XX. sz. 1. fele) Kollokvium 2 2 5 Kötelező
NBB_MA168K2 Nyelvtörténet I. ea. Kollokvium 1 2 5 Kötelező
NBB_MA179K3 Szociolingvisztika Kollokvium 2 3 5 Kötelező
NBB_MA200K2 Világirodalom (XX. sz. 1. fele) Kollokvium 2 2 5 Kötelező
NBB_SB119G3 Az európai filozófia története III. gy. (Klasszikus német fi Gyakorlati jegy 2 NBB_SB117G3 3 5 Kötelező
NBB_SB186G3 Globális Problémák, erkölcsi dilemmák Gyakorlati jegy 2 3 5 Kötelező
NMB_ET108K3 Filozófiai antropológia Kollokvium 2 NBB_SB117G3 3 5 Kötelező
NOB_ET105G2 Szakmai idegen nyelvi gyakorlatok II. Gyakorlati jegy 0 NOB_ET104G2 2 5 Kötelező
NOB_MA100A 0 Tanári kommunikáció Aláírás megszerzése 0 0 5 Kötelező
NBB_MA156K2 Magyar irodalomtörténet (XX. sz. 2. fele) Kollokvium 2 2 6 Kötelező
NBB_MA169G3 Nyelvtörténet I. gy. Gyakorlati jegy 2 3 6 Kötelező
NBB_MA170K2 Nyelvtörténet II. Kollokvium 1 2 6 Kötelező
NBB_MA201K2 Világirodalom (XX. sz. 2. fele) Kollokvium 2 2 6 Kötelező
NBB_MA219G2 Az uráli népek története és műveltsége    Gyakorlati jegy 2 2 6 Kötelező
NBB_MA225G2 Irodalomtörténeti szeminárium II. Gyakorlati jegy 0 2 6 Kötelező
NBB_SB128K3 Személyiségetika a magyar szellemtörténetben Kollokvium 2 NBB_SB111G3 3 6 Kötelező
NMB_ET101G2 20. századi és kortárs etikai irányzatok Gyakorlati jegy 2 NBB_SB119G3 2 6 Kötelező
NMB_ET103G3 Környezeti- és bioetika (Alkalmazott etika II.) Gyakorlati jegy 3 3 6 Kötelező
NOB_ET111K2 Teória és praxis – elméleti alapok Kollokvium 2 NBB_SB119G3 2 6 Kötelező
NBB_MA223G2 Kortárs irodalom Gyakorlati jegy 0 2 8 Kötelező
NBB_MA351A0 Szakdolgozati szeminárium I. Aláírás megszerzése 0 0 9 Kötelező
NBB_MA352A0 Szakdolgozati szeminárium II. Aláírás megszerzése 0 NBB_MA351A0 0 10 Kötelező
Általános tájékoztató Tanegységleírások Szabályzatok