Header

Magyartanár; német nyelv és kultúra tanára

Vissza <<

A tanári felkészítés szabadon választható tárgyai (2 kredit)

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_MI004G2 Elektronikus tanulási környezet Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_NV011G2 Tanárprofilok Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_NV014G2 Multikulturális nevelés Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_NV018G2 Pedagógiai innováció Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_NV720G2 Projektpedagógia Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_NV730G2 Életmód, életvitel Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PD108G2 Szociális kompetenciák fejlesztése Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PD116G2 Család és iskola Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PS024G2 Szakmai önismeret Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PS030G2 Művészetpszichológia Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PS716G2 Kommunikáció-konfliktuskezelés Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_PS726G2 Tanulási nehézségek, fejlesztő eljárások Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_TF104K2 Tehetséggondozás elmélete Kollokvium 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NMP_TF106K2 Kreativitásfejlesztés Kollokvium 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható
NP_PS023K2 Személyiség és egészségpszichológia Kollokvium 2 NOP_PS005S0 2 7 Szabadon választható

A tanítási gyakorlat tanegységei

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NOP_PS004G2 Közösségi gyakorlat Gyakorlati jegy 2 2 3 Kötelező
NOP_PS008G2 Összefüggő egyéni gyakorlat I. Gyakorlati jegy 0 20 9 Kötelező
NOP_PS009G2 Összefüggő egyéni gyakorlat II. Gyakorlati jegy 0 20 10 Kötelező
Portfólió 0 10 Kötelező

Általános szakterületi modul

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NOB_NE501G2 Kísérő módszertani szeminárium (némettanár) Gyakorlati jegy 2 2 9 Kötelező

Angol első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_AN100G0 Angol–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN101G0 Angol–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN102G0 Angol–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN103G0 Angol–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN104G0 Szakmai Angol 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN105G0 Szakmai Angol 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Angol második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_AN106G0 Angol–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN107G0 Angol–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN108G0 Angol–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN109G0 Angol–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Francia első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_FR100G0 Francia–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR101G0 Francia–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR102G0 Francia–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR103G0 Francia–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR104G0 Szakmai Francia 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR105G0 Szakmai Francia 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Francia második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_FR106G0 Francia–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR107G0 Francia–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR108G0 Francia–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR109G0 Francia–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Képzési terület szerinti közös modul

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBB_GE115K2 Bevezetés a nyelvtudományba Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NBB_GE116K2 Bevezetés az irodalomtudományba Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NBB_GE159G4 Nyelvi alapok I. Gyakorlati jegy 4 4 1 Kötelező
NBB_GE162G4 Nyelvtani alapok I. Gyakorlati jegy 4 4 1 Kötelező
NBB_GE184G2 Irodalmi szövegelemzés Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NBB_GE136G2 Kulturális ismeretek Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NBB_GE160G4 Nyelvi alapok II. Gyakorlati jegy 4 4 2 Kötelező
NBB_GE163G4 Nyelvtani alapok II. Gyakorlati jegy 4 4 2 Kötelező
NBB_GE188G2 Fonetika, fonológia Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NBB_GE142K3 Morfológia (ea) Kollokvium 2 3 3 Kötelező
NBB_GE143G2 Morfológia (gy) Gyakorlati jegy 2 2 3 Kötelező
NBB_GE167G4 Stílusgyakorlat I. Gyakorlati jegy 4 4 3 Kötelező
NBB_GE168G4 Stílusgyakorlat II. Gyakorlati jegy 4 4 4 Kötelező
NBB_GE176K3 Szintaxis (ea) Kollokvium 2 3 4 Kötelező
NBB_GE177G2 Szintaxis (gy) Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelező
NBB_GE185G2 Lírai művek elemzése Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelező
NBB_GE192K3 Líratörténet Kollokvium 2 3 4 Kötelező
NBB_GE110G2 A német szókincs (gy) Gyakorlati jegy 2 2 5 Kötelező
NBB_GE186G2 Epikai művek elemzése Gyakorlati jegy 2 2 5 Kötelező
NBB_GE189G2 Szóalkotás Gyakorlati jegy 2 2 5 Kötelező
NBB_GE193K3 A tradicionális epika története Kollokvium 2 3 5 Kötelező
NMB_NE111G2 Irodalom és (inter)medialitás Gyakorlati jegy 2 2 5 Kötelező
NBB_GE112G2 A szövegtan alapjai (gy) Gyakorlati jegy 2 2 6 Kötelező
NBB_GE152K4 Német kultúra- és országismeret I. Kollokvium 2 4 6 Kötelező
NBB_GE187G2 Drámai művek elemzése Gyakorlati jegy 2 2 6 Kötelező
NBB_GE194K3 Drámatörténet Kollokvium 2 3 6 Kötelező
NMB_NE123G2 Bevezetés a germanisztikai kutatások módszereibe Gyakorlati jegy 2 2 6 Kötelező

Kínai nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBG_IN241A0 Kínai I. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NBG_IN242A0 Kínai II. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NBG_IN243A0 Kínai III. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Kötelező IKT tanegységek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NP_MI003G2 A tanári tevékenység IKT alapjai Gyakorlati jegy 2 2 7 Kötelező

Kötelező pedagógiai tanegységek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NOP_NV002K2 Iskolák térben és időben Kollokvium 2 NOP_PS001K2 2 2 Kötelező
NOP_NV003K2 Nevelés és társadalom Kollokvium 2 NOP_NV002K2 2 3 Kötelező
NOP_NV004G2 A tanulási és tanítási folyamat Gyakorlati jegy 2 NOP_NV002K2 2 3 Kötelező
NOP_NV005G2 Iskolaszervezet-eredményes iskola Gyakorlati jegy 2 NOP_NV003K2 2 4 Kötelező
NOP_NV006G2 Pedagógusmesterség Gyakorlati jegy 2 NOP_NV004G2 2 5 Kötelező
NOP_NV007G2 Tanári szerepek és nevelési feladatok Gyakorlati jegy 2 NOP_NV006G2 2 6 Kötelező
NOP_NV008G2 Kísérő szeminárium (Pedagógiai esetmegbeszélés) Gyakorlati jegy 2 2 10 Kötelező

Kötelező pszichológiai tanegységek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NOP_PS001K2 Gyermekkép a pszichológiában Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMP_PS020G2 A személyiség és fejlődése Gyakorlati jegy 2 NOP_PS001K2 2 2 Kötelező
NOP_PS002G2 Tanári tevékenység pszichológiája Gyakorlati jegy 2 NMP_PS020G2 2 3 Kötelező
NMP_PS027G2 Önszabályzó tanulás pszichológiája Gyakorlati jegy 2 NOP_PS002G2 2 4 Kötelező
NOP_PS003G2 A tanulók megismerésének és egyéni bánásmódjának pszichológiája Gyakorlati jegy 2 NOP_PS002G2 2 4 Kötelező
NOP_PS005S0 Pedagógiai-Pszichológiai szigorlat Szigorlat 0 NOP_PS001K2 LMP_PS020G2 LOP_LV002K2 LOP_LV003K2 LOP_PS002G2 0 6 Kötelező
NOP_PS006G2 Tanári személyiség és képességfejlesztés Gyakorlati jegy 2 NOP_PS005S0 2 8 Kötelező
NOP_PS007G2 Kísérő szeminárium (Esetmegbeszélő pszichológiai szeminárium) Gyakorlati jegy 2 NOP_PS006G2 2 9 Kötelező

Közös képzési szakasz

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBB_FL008K2 Filozófiatörténet Kollokvium 2 2
NBP_MI012K2 Információ és társadalom Kollokvium 2 2

Módszertani tanegységek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMB_MA119K2 A magyar nyelv tanítása Kollokvium 1 2 5 Kötelező
NMB_NE114K2 Nyelvpedagógiai alapismeretek Kollokvium 2 2 5 Kötelező
NMB_NE115G2 Módszertan I. A nyelvoktatás szervezése Gyakorlati jegy 2 2 5 Kötelező
NMB_NE116G2 Módszertan II. Nyelvi tartalmak közvetítése Gyakorlati jegy 2 2 6 Kötelező
NMB_NE117G2 Módszertan III. Mérés - értékelés Gyakorlati jegy 2 2 6 Kötelező
NOB_MA104K2 A magyar irodalom tanítása Kollokvium 2 2 6 Kötelező
NMB_MA105G2 Az anyanyelvi nevelés módszertana Gyakorlati jegy 2 2 7 Kötelező
NOB_MA500G2 Gyakorlóiskolai tanítási gyakorlat (magyartanár) Gyakorlati jegy 2 2 7 Kötelező
NOB_NE500G2 Gyakorlóiskolai tanítási gyakorlat (némettanár) Gyakorlati jegy 2 2 7 Kötelező
NMB_MA108G2 Az irodalomtanítás módszertana Gyakorlati jegy 2 2 8 Kötelező
NOB_MA501G2 Kísérő módszertani szeminárium (magyartanár) Gyakorlati jegy 2 2 9 Kötelező

Német első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_NE100G0 Német–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE101G0 Német–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE102G0 Német–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE103G0 Német–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE104G0 Szakmai Német 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE105G0 Szakmai Német 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Német második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_NE106G0 Német–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE107G0 Német–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE108G0 Német–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE109G0 Német–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Önálló képzési szakasz

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBB_GE140K4 Médiatudományi ismeretek (ea) Kollokvium 2 4 7 Kötelező
NBB_GE190K2 Az irodalomtudomány újabb irányzatai Kollokvium 2 2 7 Kötelező
NBB_MA175G2 Stilisztika Gyakorlati jegy 2 2 7 Kötelező
NBB_MA222G2 Szövegolvasás, interpretáció Gyakorlati jegy 0 2 7 Kötelező
NBB_MA227G2 Szövegértés, szövegalkotás Gyakorlati jegy 0 2 7 Kötelező
NMB_MA106K2 Az irodalom és a társművészetek medialitása Kollokvium 2 2 7 Kötelező
NMB_NE108K2 Alkalmazott nyelvészet Kollokvium 2 2 7 Kötelező
NBB_GE133K2 Kiemelkedő szerző életműve I. Kollokvium 2 2 8 Kötelező
NBB_GE178G2 Szociolingvisztika Gyakorlati jegy 2 2 8 Kötelező
NBB_MA226G2 Alkalmazott nyelvészet Gyakorlati jegy 0 2 8 Kötelező
NBG_KM858G2 Retorika I. Gyakorlati jegy 2 2 8 Kötelező
NMB_MA112K2 Műfaj- és eszmetörténet Kollokvium 2 2 8 Kötelező
NMB_NE107G2 Kontrasztív nyelvészet Gyakorlati jegy 2 2 8 Kötelező
NMB_NE120K2 Német-magyar kultúrtörténeti és nyelvi kapcsolatok Kollokvium 2 2 8 Kötelező

Orosz első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_OR100G0 Orosz–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR101G0 Orosz–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR102G0 Orosz–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR103G0 Orosz–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR104G0 Szakmai Orosz 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR105G0 Szakmai Orosz 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Orosz második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_OR106G0 Orosz–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR107G0 Orosz–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR108G0 Orosz–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR109G0 Orosz–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Szabadon választható tárgyak

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBB_GE351A0 Szakdolgozati szeminárium I. Aláírás megszerzése 0 0 9 Kötelező
NBB_GE352A0 Szakdolgozati szeminárium II. Aláírás megszerzése 0 NBB_GE351A0 0 10 Kötelező
NBB_GE109K3 A német szókincs (ea) Kollokvium 2 3 7 Kötelezően választott
NBB_GE141G3 Médiatudományi ismeretek (gy) Gyakorlati jegy 2 3 7 Kötelezően választott
NBB_GE153K4 Német kultúra- és országismeret II. Kollokvium 2 4 7 Kötelezően választott
NBB_GE191K2 Modern epika Kollokvium 2 2 7 Kötelezően választott
NMB_NE106K2 Kontrasztív nyelvészet Kollokvium 2 2 7 Kötelezően választott
NBB_GE103G4 A fordítás alapjai Gyakorlati jegy 2 4 8 Kötelezően választott
NBB_GE107K2 A művészet és a művelődés története Kollokvium 2 2 8 Kötelezően választott
NBB_GE111K3 A szövegtan alapjai (ea) Kollokvium 2 3 8 Kötelezően választott
NMB_NE124G2 Tankönyvelemzés Gyakorlati jegy 2 2 8 Kötelezően választott
NBB_MA124K2 Dialektológia speciálkollégium Kollokvium 1 2 1 Szabadon választható
NBB_MA193K3 Uralisztika Kollokvium 2 3 1 Szabadon választható
NBB_NI871G2 Számítógépes nyelvészet Gyakorlati jegy 2 2 1 Szabadon választható
NMB_MA116G2 Gyermek- és ifjúsági irodalom Gyakorlati jegy 2 2 1 Szabadon választható
NBB_MA166G2 Nyelvi norma, nyelvpolitika Gyakorlati jegy 2 2 3 Szabadon választható

Szakmai alapozó modul

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBB_MA140G2 Irodalmi proszeminárium Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NBB_MA165G2 Nyelvészeti filológia szeminárium Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NBB_NI734K2 Bevezetés a nyelvtudományba Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NBB_NI742K2 Bevezetés az irodalomtudományba Kollokvium 2 2 1 Kötelező

Tanári felkészítés tanegységei

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NOP_PS010G2 tanítási gyakorlat - közösségi gyakorlat 0 2 4 Kötelező
tanítási gyakorlat I. szak 0 2 7 Kötelező
tanítási gyakorlat II. szak 0 2 8 Kötelező
Kísérő szeminárium - összefüggő gyakorlat I. szak 0 2 9 Kötelező
Kísérő szeminárium - összefüggő gyakorlat II. szak 0 2 10 Kötelező

Törzsképzés

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBB_MA131G3 Fonetika Gyakorlati jegy 2 3 1 Kötelező
NBB_MA172K2 Régi magyar irodalomtörténet (XVI. sz. végéig) Kollokvium 1 2 1 Kötelező
NBB_MA112K2 Az antikvitás irodalma Kollokvium 2 2 2 Kötelező
NBB_MA173K2 Régi magyar irodalomtörténet (XVII-XVIII. sz.) Kollokvium 1 2 2 Kötelező
NBB_MA181K2 Szófajtan, alaktan ea. Kollokvium 1 2 2 Kötelező
NBB_MA182G3 Szófajtan, alaktan gy. Gyakorlati jegy 2 3 2 Kötelező
NBB_MA224G2 Irodalomtörténeti szeminárium I. Gyakorlati jegy 0 2 2 Kötelező
NOB_MA101A 0 Szóbeli és írásbeli kommunikáció Aláírás megszerzése 0 0 2 Kötelező
NBB_MA153K2 Magyar irodalomtörténet (XIX. sz. 1. fele) Kollokvium 2 2 3 Kötelező
NBB_MA184K2 Szószerkezettan, mondattan ea. Kollokvium 1 NBB_MA181K2 2 3 Kötelező
NBB_MA185G3 Szószerkezettan, mondattan gy. Gyakorlati jegy 2 NBB_MA181K2 3 3 Kötelező
NBB_MA198K2 Világirodalom (XVII. sz. végéig) Kollokvium 2 2 3 Kötelező
NBG_KM731K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe Kollokvium 2 2 3 Kötelező
NBB_MA144K3 Jelentéstan Kollokvium 2 3 4 Kötelező
NBB_MA154K2 Magyar irodalomtörténet (XIX. sz. 2. fele) Kollokvium 2 2 4 Kötelező
NBB_MA162G2 Műelemző szeminárium Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelező
NBB_MA189G3 Szövegtan gy. Gyakorlati jegy 2 NBB_MA184K2 3 4 Kötelező
NBB_MA199K2 Világirodalom (XVIII-XIX. sz.-ban) Kollokvium 2 2 4 Kötelező
NBB_MA135K2 Határon túli magyar irodalom Kollokvium 2 2 5 Kötelező
NBB_MA155K2 Magyar irodalomtörténet (XX. sz. 1. fele) Kollokvium 2 2 5 Kötelező
NBB_MA168K2 Nyelvtörténet I. ea. Kollokvium 1 2 5 Kötelező
NBB_MA179K3 Szociolingvisztika Kollokvium 2 3 5 Kötelező
NBB_MA200K2 Világirodalom (XX. sz. 1. fele) Kollokvium 2 2 5 Kötelező
NOB_MA100A 0 Tanári kommunikáció Aláírás megszerzése 0 0 5 Kötelező
NBB_MA156K2 Magyar irodalomtörténet (XX. sz. 2. fele) Kollokvium 2 2 6 Kötelező
NBB_MA169G3 Nyelvtörténet I. gy. Gyakorlati jegy 2 3 6 Kötelező
NBB_MA170K2 Nyelvtörténet II. Kollokvium 1 2 6 Kötelező
NBB_MA201K2 Világirodalom (XX. sz. 2. fele) Kollokvium 2 2 6 Kötelező
NBB_MA219G2 Az uráli népek története és műveltsége    Gyakorlati jegy 2 2 6 Kötelező
NBB_MA225G2 Irodalomtörténeti szeminárium II. Gyakorlati jegy 0 2 6 Kötelező
NBB_MA223G2 Kortárs irodalom Gyakorlati jegy 0 2 8 Kötelező
NBB_MA351A0 Szakdolgozati szeminárium I. Aláírás megszerzése 0 0 9 Kötelező
NBB_MA352A0 Szakdolgozati szeminárium II. Aláírás megszerzése 0 NBB_MA351A0 0 10 Kötelező
Általános tájékoztató Tanegységleírások Szabályzatok