Header

Anglisztika

Vissza <<

Értelmiségi alapozó modul

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBP_PS018K2 Pszichológiai elméleti alapok Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NBP_PS006G2 Tanári pályaorientáció Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NBP_NV010G2 Iskolai tapasztalatok, pedagógiai nézetek Gyakorlati jegy 2 2 3 Kötelező
NBP_NV001K2 A nevelés társadalmi alapjai ea. Kollokvium 2 2 4 Kötelező
NBP_NV011G2 Bevezetés az iskola világába Gyakorlati jegy 2 NBP_NV001K2, NBP_NV010G2 2 5 Kötelező
NBP_MI012K2 Információ és társadalom Kollokvium 2 2 6 Kötelezően választott

Szabadon választható tárgyak

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBB_AN106G2 A XX. század eleji nagy kísérletezők Gyakorlati jegy 2 2 5 Szabadon választható
NBB_AN147G2 Angol nyelvű szakszövegírás Gyakorlati jegy 2 2 5 Szabadon választható
NBB_AN156G2 Az amerikai dél mitológiája az irodalomban Gyakorlati jegy 2 2 5 Szabadon választható
NBB_AN157G2 Az amerikai nyugat irodalma Gyakorlati jegy 2 2 5 Szabadon választható
NBB_AN159G2 Az angol frazális igék Gyakorlati jegy 2 2 5 Szabadon választható
NBB_AN160G2 Az angol költészet kiemelkedő alakjai Gyakorlati jegy 2 2 5 Szabadon választható
NBB_AN162G2 Az angol nyelvű kispróza remekei Gyakorlati jegy 2 2 5 Szabadon választható
NBB_AN163G2 Az ír irodalom remekei Gyakorlati jegy 2 2 5 Szabadon választható
NBB_AN169G2 Bevezetés a diskurzuselemzésbe Gyakorlati jegy 2 2 5 Szabadon választható
NBB_AN217G2 Az angol gótikus regény változatai Gyakorlati jegy 2 2 5 Szabadon választható
NBB_AN221G2 Amerikai indián kultúrák Gyakorlati jegy 2 2 5 Szabadon választható
NBB_AN201G2 Mai angol irodalom Gyakorlati jegy 2 2 6 Szabadon választható
NBB_AN203G2 Multikulturális Észak-Amerika Gyakorlati jegy 2 2 6 Szabadon választható
NBB_AN204G2 Nagy irodalmi művek és filmváltozataik Gyakorlati jegy 2 2 6 Szabadon választható
NBB_AN205G2 Nagy-Britannia földrajza Gyakorlati jegy 2 2 6 Szabadon választható
NBB_AN207G2 Nyelvészettörténet Gyakorlati jegy 2 2 6 Szabadon választható
NBB_AN208G2 Nyelvtudomány és nyelvpedagógia Gyakorlati jegy 2 2 6 Szabadon választható
NBB_AN209G2 Összehasonlító mondattan Gyakorlati jegy 2 2 6 Szabadon választható
NBB_AN213G2 Romantika, modernizmus, posztmodernizmus Gyakorlati jegy 2 2 6 Szabadon választható
NBB_AN214G2 Shakespeare nagy drámái Gyakorlati jegy 2 2 6 Szabadon választható
NBB_AN216G2 Szövegnyelvészet és angol szövegelemzés Gyakorlati jegy 2 2 6 Szabadon választható

Szakmai alapozó modul

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBB_AN109G2 Amerikai civilizáció 1 Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NBB_AN136G3 Angol nyelvfejlesztés 1 Gyakorlati jegy 2 3 1 Kötelező
NBB_AN137G3 Angol nyelvfejlesztés 2 Gyakorlati jegy 2 3 1 Kötelező
NBB_AN138G3 Angol nyelvfejlesztés 3 Gyakorlati jegy 2 3 1 Kötelező
NBB_AN139G2 Angol nyelvfejlesztés 4 Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NBB_AN140G3 Angol nyelvfejlesztés 5 Gyakorlati jegy 2 3 1 Kötelező
NBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe Kollokvium 1 2 1 Kötelező
NBB_AN180G2 Brit civilizáció 1 Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NBB_AN186G2 Esszéírás Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NBB_AN210K2 Retorika és stilisztika 1 Kollokvium 1 2 1 Kötelező
NBB_AN400A0 Kutatásmódszertan I. Gyakorlati jegy 2 0 1 Kötelező
NBB_FL008K2 Filozófiatörténet Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NBB_AN110G2 Amerikai civilizáció 2 Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NBB_AN123K1 Angol fonetika-fonológia Kollokvium 1 NBB_AN124G2 1 2 Kötelező
NBB_AN124G2 Angol fonetika-fonológia szeminárium Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NBB_AN141G2 Angol nyelvfejlesztés 6 Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NBB_AN142G2 Angol nyelvfejlesztés 7 Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NBB_AN145V2 Angol nyelvi alapvizsga Alapvizsga 0 NBB_AN136G3, NBB_AN137G3, NBB_AN138G3, NBB_AN139G2, NBB_AN140G3 2 2 Kötelező
NBB_AN172K2 Bevezetés a nyelvtudományba Kollokvium 1 NBB_AN173G2 2 2 Kötelező
NBB_AN173G2 Bevezetés a nyelvtudományba szeminárium Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NBB_AN178K2 Bevezetés az irodalomtudományba Kollokvium 1 NBB_AN179G2 2 2 Kötelező
NBB_AN179G2 Bevezetés az irodalomtudományba szeminárium Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NBB_AN181G2 Brit civilizáció 2 Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NBB_AN185G2 Brit társadalom és kultúra Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NBB_AN206K3 Nagy-Britannia történelme Kollokvium 2 3 2 Kötelező
NBB_AN401A0 Kutatásmódszertan II. Gyakorlati jegy 2 0 2 Kötelező
NBB_AN402A0 Kutatásmódszertan III. Gyakorlati jegy 2 0 3 Kötelező
NBB_AN403A0 Kutatásmódszertan IV. Gyakorlati jegy 2 0 4 Kötelező
NBB_AN351A0 Szakdolgozati szeminárium I. Aláírás megszerzése 0 0 5 Kötelező
NBB_FL896K2 Bevezetés a kutatásmódszertanba Kollokvium 2 NBB_AN145V2 2 5 Kötelező
NBB_AN352A0 Szakdolgozati szeminárium II. Aláírás megszerzése 0 NBB_AN351A0 0 6 Kötelező

Tudományos diákköri tevékenység

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBB_BT100G2 TDK kutatómunka I. Három-fokozatú minősítés 0 2 5 Kötelezően választott
NBB_BT101G2 TDK kutatómunka II. Három-fokozatú minősítés 0 2 6 Kötelezően választottVálasztható szakirányok:

EU szaknyelvi specializáció
Angol szakirány
Amerikanisztika szakirány

Általános tájékoztató Tanegységleírások Szabályzatok