Header

Angoltanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)

Vissza <<

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_MI003G2 A tanári tevékenység IKT alapjai Gyakorlati jegy 10 2 1 Kötelező
NMP_NV006G2 A tanítás mestersége Gyakorlati jegy 10 2 1 Kötelező
NMP_NV007K2 Iskolaszociológia Kollokvium 10 2 1 Kötelező
NMP_NV008K2 A tanítás-tanulás elmélete Kollokvium 10 2 1 Kötelező
NMP_PS020K2 A személyiség fejlődése Kollokvium 10 2 1 Kötelező
NMP_PS032G3 Nevelési-oktatási gyakorlat Gyakorlati jegy 3 3 1 Kötelező
NMP_MI004K2 Elektronikus tanulási környezet Kollokvium 10 LMP_MI003G2 2 2 Kötelező
NMP_NV009G2 Pedagógiai tervezés és értékelés Gyakorlati jegy 10 LMP_NV008K2, LMP_NV006G2 2 2 Kötelező
NMP_PS021K2 Pedagógiai - szociálpszichológia Kollokvium 10 LMP_PS020G2 2 2 Kötelező
NMP_PS024G2 Szakmai önismeret 3 fok. min. 0 2 2 Kötelező
NMP_NV010K2 Iskolaszervezet, iskolafejlesztés Kollokvium 10 LMP_NV008K2, LMP_NV006G2 2 3 Kötelező
NMP_PS022G2 A tanulók megismerésének pszichológiája Gyakorlati jegy 10 LMP_PS020G2 2 3 Kötelező
NMP_PS023K2 Személyiség- és egészségpszichológia Kollokvium 10 LMP_PS020G2 2 4 Kötelező
NMP_PS033G30 Összefüggő egyéni gyakorlat Gyakorlati jegy 0 30 5 Kötelező
Szakdolgozat (Portfolió) 0 5 5 Kötelező
Záróvizsga - tanári képesítő vizsga 0 5 Kötelező
NMP_NV011G2 Tanárprofilok Gyakorlati jegy 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV012K2 Kultúra és szocializáció Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV013G2 Pedagógiai esetmegbeszélés Gyakorlati jegy 10 LMP_NV009G2 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV014G2 Multikulturális nevelés Gyakorlati jegy 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV015K2 Reform- és alternatív pedagógia Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV016K2 Iskolatörténet Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV017K2 Az európai iskolázás összehasonlító története Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_PS025G2 Az egyéni bánásmód pszichológiája Gyakorlati jegy 10 LMP_PS020G2 2 3 Kötelezően választott
NMP_PS031G2 Együttnevelés Gyakorlati jegy 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_PS026K2 Pályalélektan - pályaorientáció Kollokvium 10 LMP_PS021K2 2 4 Kötelezően választott
NMP_PS027G2 Önszabályozó tanulás pszichológiája Gyakorlati jegy 10 LMP_PS021K2 2 4 Kötelezően választott
NMP_AK003G2 A szabadidő – szervezés különböző színterei és specifikációi Gyakorlati jegy 10 LMP_NV009G2 2 4 Szabadon választható
NMP_AK004K2 Andragógiai alapismeretek az oktatási rendszerekben, a formális és az informális tanulásban Kollokvium 10 2 4 Szabadon választható
NMP_KI013G2 A magyarországi cigányok/romák története, kultúrája Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_MI005G2 A pedagógiai kutatás kvantitatív módszerei Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_MK106K2 Média az emberi élet háromharmadában Kollokvium 10 2 4 Szabadon választható
NMP_NV018G2 Pedagógiai innováció Gyakorlati jegy 10 LMP_NV009G2 2 4 Szabadon választható
NMP_NV019G2 Pedagógiai képességfejlesztés Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_PS028G2 Autogén tréning 3 fok. min. 0 2 4 Szabadon választható
NMP_PS029G2 Tehetséggondozás - kreativitásfejlesztés Gyakorlati jegy 10 LMP_PS021K2 2 4 Szabadon választható
NMP_PS030G2 Művészetpszichológia Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_SZ733K2 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom 1. Elméleti- és társadalomtörténeti alapok Kollokvium 0 2 4 Szabadon választható
NMP_SZ733K2 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom 2. Oktatás és kultúra Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható

Differenciált szakmai ismeretek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMB_AN116K2 Nyelvtudomány és nyelvpedagógia Kollokvium 1 NMB_AN117G3 2 3 Kötelező
NMB_AN117G3 Nyelvtudomány és nyelvped. szeminárium Gyakorlati jegy 2 3 3 Kötelező
NMB_AN101G2 A kulturális identitás kérdései Angliában Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelezően választott
NMB_AN108G2 Az ír kultúra Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelezően választott
NMB_AN109G2 Drámatechnikák az angolnyelvtanításban Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelezően választott
NMB_AN110G2 Gyermekirodalom Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelezően választott
NMB_AN111G2 Idegennyelv-tanári szerepek Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelezően választott
NMB_AN115G2 Mondatszemantika Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelezően választott
NMB_AN118G2 Összehasonlító mondattan Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelezően választott
NMP_MI717G4 Kutatásmódszertani gyakorlat Gyakorlati jegy 2 4 4 Kötelezően választott

Módszertani tanegységek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMB_NI704K2 Integrált szakmódszertan Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMB_AN119G2 Szakmódszertan 1 Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NMB_AN120G3 Szakmódszertan 2 Gyakorlati jegy 2 3 3 Kötelező
NMB_AN198G2 Iskolai tanítási gyakorlat 2. Gyakorlati jegy 0 2 3 Kötelező
NMB_AN121G2 Szakmódszertan 3 Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelező
NMB_AN199G3 Iskolai tanítási gyakorlat Gyakorlati jegy 0 3 4 Kötelező

Törzsképzés

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMB_AN104G3 Integrált nyelvfejlesztés Gyakorlati jegy 2 3 1 Kötelező
NMB_AN106K2 Angol nyelvű népek kultúrája Kollokvium 1 2 1 Kötelező
NMB_AN107G3 Angol nyelvű népek kultúrája szeminárium Gyakorlati jegy 2 3 1 Kötelező
NMB_AN105G3 Integrált nyelvfejlesztés 2 Gyakorlati jegy 3 3 2 Kötelező
NMB_AN112K2 Mai angol nyelvű irodalmak Kollokvium 1 NMB_AN113G3 2 2 Kötelező
NMB_AN113G3 Mai angol nyelvű irodalmak szeminárium Gyakorlati jegy 2 3 2 Kötelező
NMB_AN102K2 Angol alkalmazott nyelvészet Kollokvium 1 2 3 Kötelező
NMB_AN114G3 Modern nyelvészeti irányzatok Gyakorlati jegy 2 3 4 Kötelező
NMB_AN200S0 Zárószigorlat Szigorlat 0 0 4 Kötelező

Megjegyzések:

A szakmai zárószigorlat teljesítésének előfeltétele az alábbi tanegységek teljesítése: AN102, 106, 107, 112, 113, 114, 116, 117 Az iskolai tanítási gyakorlat megkezdésének előfeltétele legalább egy szakmódszertani tanegység teljesítése. A kötelezően választható tanegységek közül egy teljesítése kötelező.


Általános tájékoztató Tanegységleírások Szabályzatok